Žákovská knížka

Cílem systému Bakaláři je průběžné a spolehlivé informování o prospěchu Vašeho dítěte. Všechny známky, které obdrží v daném týdnu, se v evidenci objeví nejdéle v pátek do 15:00 hodin.
 
Žákovská knížka zpřístupňuje informace o klasifikaci (průběžná, pololetní, čtvrtletní) a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (zrušené vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce) apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvání žáků, sdělení vyučujícím, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl) apod.
 
Informace takto předávané po internetové síti zlepší Vaši informovanost, nikdy však nemohou plnohodnotně nahradit osobní kontakt rodičů s učiteli na třídních schůzkách. Před telefonickou komunikací upřednostněte písemné sdělení modulem KOMENS, nebo na školní email (prijmeni.jmeno@pssletohrad.cz).
 
Známky nemají vždy stejnou důležitost – váhu. Proto budou vyučující v některých případech přidělovat známkám různou váhu důležitosti od 1 do 10. Čím vyšší číslo váhy, tím více se příslušná známka promítne do celkového hodnocení prospěchu. Program Vás dále informuje o váženém průměru z daného předmětu.
 
Je třeba zdůraznit, že známka na vysvědčení není vyjádřena jen aritmetickým průměrem známek různé váhy. Do výsledné známky je dále zahrnuta aktivita studenta při vyučování, pečlivost a správnost při vypracovávání domácích úkolů, referátů a další činnosti studenta během školního roku – prostě přístup ke studiu.
Přihlášení
Přihlásit se můžete zadáním uživatelského jména a hesla, které je generováno samostatně pro žáka a samostatně pro rodiče. Přístup je tedy personalizovaný a závislý na roli přihlášeného.
 
Webová verze aplikace
 
Mobilní verze aplikace
Kromě webové podoby je možné používat mobilní verzi aplikace pro systém Android a iOS na mobilních zařízeních (chytré telefony, tablety). Pod názvem Bakaláři OnLine ji naleznete na Google play i na App Store.
 
Po instalaci aplikace přidáte nový profil a vyberete webovou adresu školy:
• pro SPŠ: https://spsletohrad.bakalari.cz (5. adresa v pořadí)
• pro SOU: https://souletohrad.bakalari.cz (4. adresa v pořadí)
 
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na osobní setkání.