Učební obor

Elektrikář slaboproud

Nebojím se počítačů. Bojím se jejich nedostatku.

Isaac Asimov

Budoucnost

V moderním světě jsme a stále více budeme obklopeni elektronikou.

Schopnosti

Zaměření mi dá možnosti pracovat od domovních elektroinstalací, přes instalace zabezpečovací techniky, až po práci s počítači a programovatelnou elektronikou.

Svoboda výběru

Po vyučení si mohu vybírat oblast zaměření, která mi dá možnost se naplno věnovat tomu, co mě baví.

Kód oboru:

26 – 51 – H/01

Obor vzdělávání:

Elektrikář

Stupeň vzdělávání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Forma studia:

denní

Typ studia:

Denní studium absolventů ZŠ

Obory

co mají budoucnost

maturitní

4 roky

Stavebnictví

Prozkoumat obor

Geodézie
a katastr
nemovitostí

Prozkoumat obor

Strojírenský
technik

Prozkoumat obor

učební

3 roky

Nástrojář

Prozkoumat obor

Strojní mechanik (zámečník)

Prozkoumat obor

Elektrikář
slaboproud

Prozkoumat obor

Elektrikář
silnoproud

Prozkoumat obor

nástavbové

+3 roky

Provozní elektrotechnika

Prozkoumat obor

Provozní technika

Prozkoumat obor