Učební obor

Elektrikář silnoproud

Elektřina dělá pro distribuci energie to, co železnice udělaly pro distribuci materiálů.

Charles Proteus Steinmetz

Budoucnost

Standardní i chytré elektrotechnické rozvody jsou a budou součástí každého stroje i budovy.

Schopnosti

Získáte kvalifikaci v zapojování domovních elektroinstalací a instalací zabezpečovací techniky, v elektrotechnických zapojeních ve strojích, až po instalaci rozvodné sítě.

Svoboda výběru

Po vyučení si mohu vybírat oblast zaměření, která mi dá možnost se naplno věnovat tomu, co mě baví.

Kód oboru:

26 – 51 – H/02

Obor vzdělávání:

Elektrikář – silnoproud

Stupeň vzdělávání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka studia:

3 roky

Forma studia:

denní

Typ studia:

Denní studium absolventů ZŠ

Obory

co mají budoucnost

maturitní

4 roky

Stavebnictví

Prozkoumat obor

Geodézie
a katastr
nemovitostí

Prozkoumat obor

Strojírenský
technik

Prozkoumat obor

učební

3 roky

Nástrojář

Prozkoumat obor

Strojní mechanik (zámečník)

Prozkoumat obor

Elektrikář
slaboproud

Prozkoumat obor

Elektrikář
silnoproud

Prozkoumat obor

nástavbové

+3 roky

Provozní elektrotechnika

Prozkoumat obor

Provozní technika

Prozkoumat obor