Maturitní obor

Stavebnictví

„Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu.“

Karel Slavoj Amerling

Budoucnost

Stavět se bude pořád

Schopnosti

Budete na sebe pyšní

Svoboda výběru

Chcete být na stavbě, v projekci, na úřadě, chcete podnikat nebo být zaměstnán? Je to na vás!

Kód oboru:

36-47-M/01

Obor vzdělávání:

Stavebnictví

Zaměření oboru:

Dopravní stavitelství, Pozemní stavitelství a architektura

Stupeň vzdělávání:

maturitní

Délka studia:

4 roky

Forma studia:

denní

Typ studia:

Denní studium absolventů ZŠ

Ve 3. ročníku si vyberete zaměření

Pozemní stavitelství
a architektura

O čem je zaměření?

Pozemní stavby představují velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejenom složky technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické. Obor je zaměřen na výchovu a vzdělávání budoucích stavebních techniků, kteří se budou uplatňovat v oblasti navrhování, přípravy, realizace a rekonstrukce staveb. Připravuje žáky na to, aby byli schopni se orientovat ve stavební praxi, znali základní technické pojmy a podstatu statického fungování stavebních konstrukcí. Klade důraz na důsledné dodržování norem, předepsaných postupů práce a hlavně na dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí.

 

Dopravní
stavitelství

O čem je zaměření?

Studenti zaměření na dopravní stavitelství se seznamují s navrhováním a výstavbou všech druhů dopravních staveb. Silnice a dálnice, železnice, letiště, tunelové stavby. V porovnání se zaměřením na pozemní stavitelství získávají hlubší znalosti v předmětu geodézie. V závěru studia se stejně jako u zaměření na pozemním stavitelství naučí zpracovávat rozpočty staveb. Završením jejich odborného vzdělávání je vypracování dvou kompletních projektů dopravních staveb včetně jednoho rozpočtu. Silniční křižovatka, mimoúrovňové křížení silnice se železnicí, rekonstrukce železniční stanice atp. 

Obory

co mají budoucnost

maturitní

4 roky

Stavebnictví

Prozkoumat obor

Geodézie
a katastr
nemovitostí

Prozkoumat obor

Strojírenský
technik

Prozkoumat obor

učební

3 roky

Nástrojář

Prozkoumat obor

Strojní mechanik (zámečník)

Prozkoumat obor

Elektrikář
slaboproud

Prozkoumat obor

Elektrikář
silnoproud

Prozkoumat obor

nástavbové

+3 roky

Provozní elektrotechnika

Prozkoumat obor

Provozní technika

Prozkoumat obor