Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Studentské soutěže

Soutěže studentů čtyřletých maturitních oborů

Pro školu i její studenty je prospěšné, když se zapojují do různých soutěží, ve kterých uplatňují získané poznatky v praxi a porovnávají své výsledky se studenty z jiných škol. Také pro firmy, které některé soutěže samy organizují, jsou zajímavé, protože na nich získávají první informace o svých možných budoucích  pracovnících.

Soutěže pro obor stavebnictví

Několikrát se naši studenti zúčastnili celostátní soutěže pořádané firmou Velux na téma “Rodinný dům s obytným podkrovím“.  Do soutěže se zpravidla zapojuje kolem 20 středních škol se 120-150 projekty v základních kolech, z nichž postupují do celostátního kola vždy tři nejlepší projekty ze školy. V 5. ročníku soutěže v roce 2009 dosáhl student  naší školy Lukáš Matoušek výborného výsledku, umístil se na  4. místě ze  117 přihlášených projektů ze 22 stavebních škol. Hodnotící komise jeho práci ocenila zvláštním oceněním. Nejlepší práce tohoto ročníku si můžete prohlédnout na adrese ZDE 
 
Vždy několik  studentů 4. ročníku se zapojuje svými ročníkovými projekty z předmětu CAD systémy do soutěže „Stavební CAD projekt“, který pravidelně vyhlašuje firma AB Studio Praha společně s partnery  Autodesk, TechData a Hewlett-Packard. V rámci této soutěže je vyhlašováno 8 soutěžních kategorií, z nichž jedna je určena pro studentské práce. V této studentské kategorii se účastníme s projekty rodinného domku zhotoveného programem Autodesk a CADKON TD.
 
Již tradičně se naši studenti oboru stavebnictví účastní soutěže v rozpočtování staveb „Rozpočtujeme s Callidou“. V roce 2010 se konal na ČVUT  v Praze již 15. ročník této soutěže a naše družstvo studentů čtvrtého ročníku se umístilo v konkurenci 11 středních škol na skvělém druhém místě.
 
V roce 2010 se celkem 9 studentů třetího ročníku oboru  stavebnictví (zaměření na pozemní stavitelství) zúčastnilo „Soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních“, kterou vypsala firma Wienerberger. Do této soutěže  přihlásilo 11 středních stavebních škol z ČR celkem 80 projektů. Studenti třetího ročníku navrhovali  projekt rodinného  domu, studenti čtvrtého ročníku projekt občanské stavby.
 
V prvním kole vybraly komise tři nejlepší práce na jednotlivých školách, ve druhém kole na podzim 2010 bude komise odborníků vybírat nejlepší tři projekty  ze všech zúčastněných škol v každé kategorii.

Soutěže a práce pro obor geodézie

Na SPŠ stavební Lučenec ve Slovenské republice uspořádali v dubnu 2010 již pátý ročník „Mezinárodní soutěže pro žáky středních škol s geodetickým zaměřením.“ Naše škola se soutěže zúčastnila poprvé. Samotný závod se skládal z orientačního běhu v délce cca 13 km a geodetického pětiboje. Soutěže se účastnilo celkem 31 družstev ze 17 středních škol z Čech, Slovenska a Maďarska. Naše družstvo, které tvořili studentky a studenti  třetího ročníku, se umístilo na pěkném 13. místě.
 
Studenti oboru geodézie nemají tolik příležitostí účastnit se soutěží jako studenti oboru stavebního či technického lycea. Své znalosti a samostatnost prokazují však již během studia také tím, že vypracovávají pro místní a městské úřady skutečné geodetické projekty. Jako příklad z poslední doby můžeme uvést projekt pro MěÚ Letohrad, jehož výslednou podobu si můžete prohlédnout zde.

Soutěže především pro obor technické lyceum

Zvláště studenti oboru technické lyceum se pravidelně zúčastňují „Regionální matematické soutěže“, která se koná  pro žáky středních odborných škol, středních integrovaných škol a středních odborných učilišť z celého Pardubického kraje zpravidla v Ústí nad Orlicí. V roce 2008 naše studentka 2. ročníku  technického lycea Tereza Jeřábková vyhrála  svou kategorii, následující rok se z našich osmi zúčastněných studentů ve čtyřech kategoriích umístilo pět do sedmého místa, přičemž v každé kategorii bylo přihlášeno 40-50 studentů.
 
Od školního roku 2009/2010 se studenti školy zapojují do  celostátní a celosvětové soutěže „Matematický klokan.“ Při naší první účasti v soutěži  se student  2. ročníku  technického lycea Petr Jonák  v kategorii Junior umístil z 18 711 zúčastněných z ČR  na pěkném 967. místě, v kategorii Student se  student 3. ročníku technického lycea Michal Uhlíř umístil ze 9 646 zúčastněných z ČR  na  velice dobrém 552. místě.
 
Naši studenti se pravidelně  zapojují do  školního a krajského kola „Fyzikální olympiády ČR“. Největšího úspěchu v ní dosáhla v poslední době studentka oboru technické lyceum Tereza Jeřábková, která se v krajském kole umístila ve školním roce 2007/2008 na 3. místě, v roce 2008/2009 na 2. místě a v roce 2009/2010  na prvním místě ve své kategorii, takže postoupila do celostátního kola. Tato studentka se také pravidelně zapojovala do“ Fyzikálního korespondenčního  semináře (FYKOS)“ Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a vždy se umístila jako řešitelka velice dobře.
 
V „Konverzační  soutěži v německém jazyce“ kterou pořádá pro studenty středních odborných škol SZeŠ v Lanškrouně, se dvě naše studentky umístily  ve školním roce 2008/2009 na 4. a 6. místě.  Soutěže se účastní převážně zástupci škol Pardubického kraje, ale také  školy ze slovenského Kežmaroku.

Soutěže učebních oborů SOU

Každoročně se účastníme odborných soutěží na okresní, krajské i celorepublikové úrovni. Pravidelně dosahujeme vynikajících výsledků jak u strojních, tak elektro oborů.
Ve školním roce 2009/2010 se naši žáci oboru elektrikář slaboproud zúčastnili celostátní odborné soutěže zahrnuté do přehlídky České ručičky, ve které se umístili na skvělém druhém místě.
 
Vynikajícího úspěchu dosáhli ve stejném školním roce také nástrojaři, kteří vyhráli celostátní kolo soutěže odborných dovedností. Žáci oboru strojní mechanik – zámečník skončili na podobné soutěži na parádním druhém místě.
Tyto výsledky svědčí o perfektní připravenosti našich žáků jak v teoretické, tak praktické výuce.