Studijní a informační centrum

Naše SIC je moderním nástupcem bývalé školní knihovny, usnadňuje a zpříjemňuje studentům přípravu na vyučování a umožňuje jim získat přístup k informacím, které ke svému studiu potřebují.

SIC školy umožňuje studentům i zaměstnancům školy v on-line režimu zjistit, jaké tituly beletrie i odborné literatury má škola k danému tématu  k dispozici, a zájemci si je pak mohou zapůjčit ke studiu. Vybudovanou studovnu SIC, která je vybavená odbornou literaturou, encyklopediemi, odbornými časopisy, normami  a má napojení na internet a intranet školy, mohou studenti využívat jak k půjčování si knih domů, tak i ke studiu knih či získávání informací přes internet přímo v těchto prostorách.   

SIC vytváří předpoklady pro to, aby se studentům zpřístupnily možnosti práce s odbornou literaturou i beletrií a mohli nadále rozvíjet svou schopnost porozumět čtenému textu.

Součástí SIC jsou i internetové kiosky a kopírovací centrum umístěné ve volně dostupných prostorách školy. Přístup k informačním zdrojům se snažíme studentům usnadnit i pomocí školní wifi sítě, která pokrývá celý areál školy, díky které se mohou kdykoliv ze svých zařízeních připojit na internet/intranet školy.