Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Areál SPŠ

Moderní komplex poskytující na jednom místě vše potřebné pro kvalitní výuku čtyřletých maturitních oborů

Areál pracoviště  střední průmyslové školy  (SPŠ)  v Komenského ulici se zaměřuje na zajišťování výuky čtyřletých denních oborů zakončených maturitou.

Areál se nachází vlevo u silnice při výjezdu z Letohradu na Žamberk. Z nádraží ČD  Letohrad k němu pěšky dojdete přes Václavské náměstí asi za 15 minut, ze zastávky ČD Lukavice v Čechách zhruba za 8 minut. Autobusová zastávka s názvem Letohrad,SPŠ je umístěna 100 metrů od vstupu do školy.

V tomto moderním areálu se nachází ředitelství školy, budovy školy pro výuku čtyřletých maturitních oborů, dvě budovy domova mládeže, jídelna, tělocvična,  venkovní sportoviště a hřiště. Celý areál bezprostředně navazuje na okolní volnou přírodu, takže studium i pobyt na internátě probíhají ve zdravém životním prostředí. Přitom je centrum města chůzí vzdálené pouze 7 minut.

Počítačové učebny

Učebna CAD je naše nejmoderněji vybavená počítačová učebna. Nachází se v hlavní budově školy a je určena hlavně pro výuku a práci v CAD/CAM aplikacích. Její součástí je i plotter pro tisk výkresů.

Učebna GEV je velká počítačová učebna umístěná v budově A, určená především k výuce předmětů oboru geodézie, k výuce ekonomických předmětů na všech oborech atd. Učebna odpoledne slouží i pro potřeby studentů ubytovaných na domově mládeže.

Učebna VYT je opět umístěná na hlavní budově. Tato počítačová učebna určená především pro základní výuku informačních a komunikačních technologií ve všech oborech.

Přednáškový sál

Přednáškový sál má kapacitu 100 míst k sezení. Jeho vysoká kapacita je nepostradatelná při realizování celé řady našich aktivit. Je vybavený výkonným audio a video systémem. Své využití najde nejenom při běžné výuce, ale i při firemních přednáškách, školeních, kulturních akcích atd.

Učebna geodézie

Specializovaná učebna, kde se studenti učí používat zeměměřickou techniku, jako je např. DGPS, kapesní GPS, totální stanice “TOPCON GTS226”, nivelační přístroje, laserové dálkoměry, laserové vodováhy, vyhodnocovací přístroj letecké stereofotogrammetrie.

Učebna praxe

Učebna praxe slouží k praktickému procvičování teoretických poznatků v oboru stavebnictví (např. cihelných vazeb, tesařských spojů, staveb komínu, vázání betonářské výztuže atd). Považujeme za nezbytné, aby naši studenti, budoucí technici uměli posoudit práci dělníků.

Učebna cizích jazyků

Vyučující zde mají k dispozici celou řadu technických vymožeností umožňujících moderní metody vedení výuky. Díky tomuto vybavení jsou studenti efektivněji vedeni k samostatné komunikaci a konverzaci v cizím jazyce.

Laboratoř chemie a mechaniky zemin

Laboratoř chemie a mechaniky zemin slouží jak pro laboratorní práce z chemie ve všech oborech, tak i pro ověřování vlastností stavebních materiálů a hmot na oboru stavebnictví v odborných předmětech.

Učebna fyziky a elektrotechniky

Učebna fyziky a elektrotechniky slouží k demonstracím fyzikálních jevů (např. optických, elektrických, magnetických atd.). Je vybavená specializovaným softwarem pro demonstraci těchto jevů, interaktivní tabulí a dataprojektorem.

Učebna strojírenství

Specializovaná učebna pro výuku strojírenství. Na její vybavení umožňuje při výuce demonstrovat nejnovější metody využívané v moderním strojním průmyslu. 3D tisk, robotizace, průmysl 4.0.

Studijní a informační centrum

Studijní a informační centrum slouží studentům k získávání informací jak z encyklopedií, odborné literatury a časopisů, norem, tak i ze zdrojů umístěných na internetu. Bezplatný přístup do SIC ulehčuje a zrychluje studentům školní přípravu.

Stavební expozice

Stavební expozice, kteráje volně přístupná v prostorách školy, seznamuje studenty s různými typy stavebních materiálů a výrobků, se kterými se budou běžně setkávat při projektování staveb. Je především využívána v předmětu praxe.

Síň Alfonse Muchy

V těchto slavnostních prostorách, ve kterých se také konají ustní maturitní zkoušky, se studenti i návštěvníci  seznamují s historií školy a s díly slavného malíře Alfonse Muchy vytvořenými v budově naší školy a městě Letohrad (dříve Kyšperk).