Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Nadační fond SPŠ Letohrad

Sídlo: Komenského 472 56151 Letohrad
e-mail: nadace@pssletohrad.cz
telefon: 465 676 336 (465 676 310)
 
Registrace fondu: Krajský soud v Hradci Králové, rejstřík nadací a nadačních fondů,  oddíl N, vložka 24, datum zápisu 1.1.1999
 
IČ: 25299450
DIČ: CZ25299450
Bankovní účet: 240263969/0600

Správní rada nadačního fondu

Správní rada je tříčlenná a její funkční období je tříleté. Členové správní rady si volí ze svého středu předsedu.
 
Ing. Jiří Štěpánek – předseda správní rady
Ing. Petr Mazura – člen správní rady
Mgr. Zuzana Hovádková – člen správní rady

Revizor nadačního fondu

Činnost správní rady i revizora se řídí Statutem Nadačního fondu SPŠ Letohrad.Všichni členové správní rady i revizor pracují bez nároku na finanční odměnu. Revizor  kontroluje finance a vedení účetnictví. Výroční zpráva Nadačního fondu SPŠ Letohrad  je zpracovávána každoročně do 31. března.

Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je rozvoj duchovních hodnot a vzdělanosti žáků Průmyslové střední školy Letohrad. Jde zejména o tyto oblasti:
 
 • zlepšování výchovného prostředí, zejména vybavení učeben, odborných kabinetů apod.
 • nákup nových učebních pomůcek a učebnic ke zvýšení úrovně vzdělávání
 • rozvoj studijního a informačního centra ( dříve školní knihovna)
 • oceňování nejlepších žáků
 • poskytování příspěvků na sportovní kurzy pořádané školou, sportovní akce školy , školou   pořádané akce rozvíjející kulturní úroveň žáků, exkurze žáků a podobně
 • finanční podpora žáků reprezentujících školu.
Prostředky pro realizaci svých  cílů nadační  fond získává zejména z následujících zdrojů:
 • z  darů právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu
 • z hospodaření s majetkem nadačního fondu., zvl. z  pronájmu učebnic žákům.

Příspěvky z prostředků nadace podporujeme například:

 • lyžařský  kurz žáků v prvním ročníku
 • turistický kurz  žáků ve třetím ročníku
 • nákup učebnic a učebních pomůcek
 • zájmovou činnost žáků na domově mládeže
 • vybavování studijního informačního centra odbornou literaturou
 • úhradu  jízdného a ubytování žáků při soutěžích
 • ceny pro žáky do turnajů a soutěží
 • rozvoj mezinárodní spolupráce žáků školy
 • zakoupení sportovního vybavení pro žáky (např. lyže)
 • vybrané kulturní akce žáků školy
 • prezentace žáků na veřejnosti
 • odměny nejlepším žákům
 • nákup technického vybavení pro podporu studia
 
Pokud patříte k příznivcům naší školy, uvítáme jakýkoliv váš  příspěvek, který bude vždy využit v souladu se statutem nadačního fondu. Informace k poskytnutí sponzorského daru získáte  na tel.č. 465 676 310  nebo na emailové adrese  nadace@pssletohrad.cz. Zaplacenou částku lze dle Zákona o dani z příjmů  uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně jak u právnických, tak i fyzických osob.
Pokud jste se rozhodli přispět na konto nadace jakoukoliv finanční částkou, nabízíme vám zde ke stažení tiskopis darovací smlouvy. Po zaplacení  darované částky obdržíte jako doklad potvrzenou darovací smlouvu včetně potvrzení o přijetí daru. Smlouvu prosím vyplňte ve dvojím vyhotovení, protože jeden výtisk zůstává jako doklad nadačnímu fondu.