Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Kultura

Filmový klub

Od roku 2003 působí na škole pod vedením Ing. Pavly Tolášové studentský filmový klub, který ve své činnosti spolupracuje s nadací Člověk v tísní při České televizi. Škola je zapojena do celostátní sítě filmových klubů na středních školách v ČR v rámci programu Jeden svět na školách, takže dvojice našich studentů se každoročně může zúčastnit setkání členů FK v Praze. Činnost filmového klubu se projevuje:
  1. projekcemi nekomerčních filmů, které si podle svého zájmu vybírají a zajišťují sami studenti (hrané filmy, dokumenty)
  2. besedami a přednáškami na aktuální téma
  3. studenti sami natáčejí krátké dokumenty nebo krátké filmy podle vlastního scénáře

Divadelní zájezdy

Každoročně od počátku devadesátých let organizují vyučující českého jazyka a literatury pro studenty návštěvy večerních divadelních představení. V Praze navštěvujeme představení Divadla na Vinohradech, Národního a Stavovského divadla. Dále navštěvujeme Klicperovo divadlo v Hradci Králové a Východočeské divadlo v Pardubicích. V Brně naši studenti znají Janáčkovo divadlo, kam občas zajíždíme za zajímavými operami, Mahenovo divadlo a  Městské divadlo, které je známé zvláště svým kvalitním muzikálovým repertoárem. V posledním období jsme navštívili také Moravské divadlo v Olomouci.

Účast studentů na těchto divadelních zájezdech je zásadně dobrovolná, zpravidla odjíždíme v odpoledních hodinách po ukončení výuky. Význam takovýchto návštěv divadelních představení spočívá kromě uměleckého zážitku také v tom, že se zde studenti setkávají s kultivovaným chováním obecenstva. Tím si sami nenásilně osvojují návyky správného chování ve společnosti. Mohou také porovnávat úroveň těchto kvalitních děl v podání špičkových interpretů s převažující současnou televizní produkcí. Ročně uspořádáme kolem 6 návštěv divadelních představení. Zájem je trvale značný a i s odstupem několika let vzpomínají absolventi školy na tato představení velice rádi. Některé návštěvy divadelních představení jsou spojeny i s poznáváním měst, v nichž se představení koná.

Školní plesy

Každoročně na přelomu ledna a února pořádá naše škola tradiční maturitní ples. Protože v Letohradě není dostatečně velký sál, koná se ples ve všech prostorách Kulturního domu v Ústí nad Orlicí. Zde se v přátelské atmosféře scházejí maturanti, jejich rodiče a blízcí, učitelé, vychovatelé i absolventi školy, aby si nejen zatančili a odnesli si případnou výhru z tomboly, ale především aby se setkávali, pochlubili se svými úspěchy a také aby vzpomínali na události prožité na průmyslovce v Letohradě.