Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace pro zájemce o studium

Kritéria přijetí
pro čtyřleté
maturitní obory

Kritéria přijetí pro tříleté učební obory s výučním listem

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Stipendium

Přihláška k dennímu studiu

Hodnocení na vysvědčeních ze ZŠ

Podání přihlášky

Přihlášku, pro všechny formy studia, můžete odevzdat třemi způsoby:

1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).

2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.

3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod. Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení musíte podat nejpozději do 20. února 2024. Druhé kolo přijímacích zkoušek je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí. Ve druhém kole budou zohledněny výsledky z jednotné přijímací zkoušky z 1. kola. Termín pro odevzdání přihlášky do druhého kola je 24. května 2024. Vypsání 3. a dalších kol je v kompetenci škol, pokud bude volná kapacita. O případném vypsání a podávání přihlášek budete informováni na webu školy po vyhodnocení předchozích kol přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku vykonají pouze uchazeči o studium maturitních oborů. Uchazeči o učební obory přijímací zkoušky nekonají. Jedná se o test z českého jazyka a matematiky. Z každého testu je možné získat 50 bodů, dohromady tedy 100 bodů za oba testy. Minimální hranici bodů pro přijetí na maturitní obor naleznete v příslušných kritériích přijímacího řízení.

Informace o testech, zadání z minulých ročníků naleznete na prijimacky.cermat.cz a na facebooku jednotneprijimacky. Bližší informace o přijímacím řízení Vám rádi poskytneme také telefonicky (tel. 465 676 310 nebo 465 676 335) nebo osobně.

Termíny konání přijímacích zkoušek

První kolo Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) budete skládat 12. dubna nebo 15. dubna 2024. Pokud se nemůžete dostavit, můžete využít náhradní termín.

Druhé kolo přijímacích zkoušek bude probíhat od 8. do 12. června 2024.

Třetí kolo, pokud bude vypsáno, se může konat od 25. června 2024.

 Přesné termíny včas upřesníme. Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole. Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Zveřejnění výsledků

Přijímání do jednotlivých oborů bude probíhat podle kritérií, která budou zveřejněna na této webové stránce školy nejpozději 31. ledna 2024. Pořadí a seznam přijatých uchazečů v prvním kole se dozvíte 15. května 2024, ve druhém kole 21. června 2024. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy a také na webu centrálního systému.

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč “pod čarou” a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí “nad čáru”. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol. Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří, které se konají v tyto dny:

listopad – v pátek 3.11.2024 od 14:00 do 18:00 hod.
listopad – v sobotu 4.11.2024 od 8:00 do 13:00 hod

leden – v pátek 12.1.2024 od 14:00 do 18:00 hod.
leden – v sobotu 13.1.2024 od 8:00 do 13:00 hod.

Školu si je možné prohlédnout také individuálně ve dnech pondělí – pátek mezi 8:00 až 14:00 hodinou, nejlépe vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 465 676 310 (pracoviště SPŠ) nebo 465 350 670 (pracoviště SOU).

Pokud nedostanete již vyplněnou přihlášku i s uvedeným prospěchem ze základní školy, můžete si zde získat potřebné tiskopisy pro přihlášení ke studiu na naší škole na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Obory

co mají budoucnost

maturitní

4 roky

Stavebnictví

Prozkoumat obor

Geodézie
a katastr
nemovitostí

Prozkoumat obor

Strojírenský
technik

Prozkoumat obor

učební

3 roky

Nástrojář

Prozkoumat obor

Strojní mechanik (zámečník)

Prozkoumat obor

Elektrikář
slaboproud

Prozkoumat obor

Elektrikář
silnoproud

Prozkoumat obor

nástavbové

+3 roky

Provozní elektrotechnika

Prozkoumat obor

Provozní technika

Prozkoumat obor

Přijímací řízení 2024/2025​

Letos nás čeká spousta novinek, ale společně to zvládneme. Termín pro podávání přihlášek je 1. až 20. února 2024. Nově budou mít uchazeči možnost podat až 3 přihlášky, které ovšem musí seřadit. S pořadím nelze později hýbat, proto vybírejte pečlivě. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Naše obory

Název oboru Forma studia Délka studia Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Stavebnictví Denní 4 roky Maturitní zkouška 60 Ano Ne
Geodézie a katastr nemovitostí Denní 4 roky Maturitní zkouška 30 Ano Ne
Strojírenský technik Denní 4 roky Maturitní zkouška 30 Ano Ne
Nástrojař Denní 3 roky Výuční list 24 Ne Ano
Strojní mechanik Denní 3 roky Výuční list12 Ne Ano
Elektrikář slaboproud Denní 3 roky Výuční list20 Ne Ano
Elektrikář silnoproud Denní 3 roky Výuční list7 Ne Ano

Termíny prvního kola

do 20. února 2024

Podávání přihlášek do prvního kola

12. a 15. dubna 2024

První kolo přijímací zkoušky

15. května 2024​

Zveřejnění výsledků prvního kola na stránkách školy a centrálním systému

Termíny druhého kola

do 24. května 2024

Podávání přihlášek do druhého kola

od 8. do 12. června 2024

Druhé kolo přijímací zkoušky

21. června 2024

Zveřejnění výsledků druhého kola na stránkách školy a centrální systému

Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole. 

Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

3 možnosti podání přihlášky

Novinka roku 2024

Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1.-3.
 • Dokumenty, které požaduje daná škola, nahrajete jako scany nebo fotky.
 • Potvrdíte odeslání.

Výpis ze systému

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Dokumenty, které požadují dané školy, nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh)

Klasicky papírově

 • Vyplníte klasickou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí být identická.

Na co si dát pozor

Výrazně doporučujeme e-přihlášku

S doručováním papírových verzí přihlášek, pozvánek či rozhodnutí bývá pravidelně problém, protože v jeden okamžik musí pošta zpracovávat stovky tisíc dopisů. Některé zásilky jsou bohužel doručené i více než půl roku po odeslání.

Vzhledem k tomu, že ročník 2008 a 2009 je nejsilnější za 30 let a zároveň budou žáci vybírat poprvé ze tří škol, doporučujeme všem rodičům podat přihlášku v digitální verzi přes portál DIPSY.cz.

Jednotná přijímací zkouška

Přijímací zkoušku vykonají pouze uchazeči o studium maturitních oborů.

Jedná se o test z českého jazyka a Matematiky. Z každého testu je možné získat 50 bodů, dohromady tedy 100 bodů za oba testy. Minimální hranici bodů pro přijetí na maturitní obor naleznete v příslušných kritériích přijímacího řízení.

Uchazeči o učební obory přijímací zkoušky nekonají.

Kritéria ke stažení
Další užitečné odkazy

Algoritmus přijímaček

Kam zaslat papírovou přihlášku?
Průmyslová střední škola Letohrad

Komenského 472
561 51 Letohrad
Spojit se s námi můžeš takto:

Už máš vybraný svůj budoucí obor?

Pokud ne, podívej se jaké obory nabízíme!