Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


O škole

Průmyslová střední škola se zaměřuje na vzdělávání v technických oborech a nabízí jak čtyřleté maturitní a tříleté učňovské denní studium, tak i večerní maturitní studium.

Historie

Moderní budova byla postavena počátkem třicátých let 20. století podle plánů architekta Lisky z Hradce Králové pro tzv. živnostenskou pokračovací školu, ve které se na své budoucí povolání připravovaly různé profese řemeslníků.
 
Výuka v této budově školy, která nesla název „Masarykova škola práce“, začala 1.9.1932

Letohrad

V malebném podhůří Orlických hor v severovýchodní části Pardubického kraje se na řece Tiché Orlici nachází Letohrad, krásné a historicky cenné město se 6300 obyvateli, které se až do roku 1950 jmenovalo Kyšperk.

Letohrad leží na křižovatce železničních tratí od Týniště nad Orlicí, Ústí nad Orlicí a Hanušovic a také jeho autobusové spojení s okolím je dobré.

Velký rozvoj zaznamenalo město v 17. století za hraběte Hynka Jetřicha Vitanovského, který zde nechal vystavět barokní zámek a kostel s ojedinělou štukovou výzdobou.

Dominantou náměstí s podloubím je barokní mariánský morový sloup. Návštěvníky také láká barokní kaple sv. Jana Nepomuckého nad městem a zámecký park.

Vedení školy

Areál SOU

Areál se nachází při výjezdu z Letohradu směrem na Ústí nad Orlicí. Pracoviště SOU tvoří budovy školy, dílen a malý sportovní areál. Na nedalekém jezu řeky Tiché Orlice se také nachází naše malá vodní elektrárna.

Areál SPŠ

Hlavní areál školy se nachází u výjezdu z Letohradu směren na Žamberk. Jeho součástí je ředitelství školy, budovy školy pro výuku čtyřletých maturitních oborů, dvě budovy domova mládeže, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a hřiště. Celý areál bezprostředně navazuje na okolní přírodu.