Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Studium

Sport

Sportovní aktivity jsou na naší škole důležitou součástí výuky. Sportujeme ale nejenom v rámci výuky, škola svým studentům nabízí účast na celé řadě školních i mimoškolních sportovních akcí a i podporuje sportovní talenty.

Kultura

Naše škola vyučuje technické obory a možná právě proto, se snažíme našim studentům umožnit i širší kulturní vyžití. Zakládáme zájmové kroužky,  navštěvujeme divadla, organizujeme pobyty v cizině, plesy a večírky. 

Studentské soutěže

Jsme hrdí na to, že naši studenti tradičně úspěšně reprezentují školu a to nejenom v odborných znalostech a dovednostech. Akcí se nejenom účastníme, ale je i organizujeme.

Exkurze

Kde jinde by se studenti mohli podívat na to, jak lze v praxi využít znalosti získané na naší škole? Od stavby dálnic po provoz atomové elektrárny, tam všude nás najdete.

Výchovný poradce

Mezi hlavní činnosti našeho výchovného poradce patří spolupráce s rodiči, komunikace s uchazeči, dále poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané a žáky neprospívající i řešení problémů spojených se studiem.

Metodik prevence

Sociálně patologické jevy nejsou na naší škole problémem a to možná právě proto, že se je snažíme proaktivně řešit. 

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Nadační fond SPŠ Letohrad

Účelem nadačního fondu je zlepšování výchovného prostředí související s vzdělaností. Jeho prostředky využíváme na nákup pomůcek, oceňování úspěšných žáků, exkurze atp.

Žákovská knížka

Pro klasifikaci využíváme systém Bakaláři. Rádi Vás seznámíme s pravidly zápisu známek pro studenty i možnostmi komunikace s pedagogy.

Studijní informační systém

SIC je moderním nástupcem bývalé školní knihovny. Usnadňuje a zpříjemňuje studentům přípravu na vyučování a umožňuje jim získat přístup k informacím, které ke svému studiu potřebují.

Kalendář akcí

Průběžně doplňovaný kalendář akcí plánovaných v aktuálním školním roce.

Dokumenty

Zajímá Vás školní řád? Školský zákon? Potřebujete formulář žádosti o uvolnění z výuky? Zde přehledně najdete co potřebujete.

Obory

co mají budoucnost

maturitní

4 roky

Stavebnictví

Prozkoumat obor

Geodézie
a katastr
nemovitostí

Prozkoumat obor

Strojírenský
technik

Prozkoumat obor

učební

3 roky

Nástrojář

Prozkoumat obor

Strojní mechanik (zámečník)

Prozkoumat obor

Elektrikář
slaboproud

Prozkoumat obor

Elektrikář
silnoproud

Prozkoumat obor

nástavbové

+3 roky

Provozní elektrotechnika

Prozkoumat obor

Provozní technika

Prozkoumat obor