Výchovný poradce

Učit a vychovávat - leč vychovávat především. J.A.Komenský

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ve školním poradenském pracovišti (ŠPP) působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli tělesné výchovy a dalšími pedagogic-kými pracovníky. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Vedoucí ŠPP:
Ing. Jiří Štěpánek

Členové ŠPP:
Ing. Michal Volštát, Mgr. Lucie Kalejová, Mgr. Luboš Janeba, Mgr. Zuzana Hovádková.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - PRACOVIŠTĚ PSŠ

 • Výchovný poradce: Ing. Michal Volštát
 • konzultační hodiny: středa 8:00 – 10:30 (příp. dle dohody)
 • telefon: 465 676 310 (kancelář školy), 465 676 319
 • kancelář školy: pss.kancelar@pssletohrad.cz

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - PRACOVIŠTĚ SOU

 • Výchovný poradce: Mgr. Lucie Kalejová
 • konzultační hodiny: pátek 7:00 – 12:00 (příp. dle dohody)
 • telefon: 465 350 692, 606 317 214
 • kancelář školy: pss.kancelar@pssletohrad.cz

Anonymní schránka důvěry Nenechávej to být https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/.  Aplikace Nenechávej to být pro mobilní telefony.

  Google Play pro Android

 

App store pro IOS

S čím se mohu obrátit na výchovného poradce?

Potřebuji-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v těchto oblastech:

 • školní neúspěšnost a neprospěch
 • adaptace na střední školu a problémy se zvládáním středoškolského učiva
 • vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, …)
 • kariérní poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a pozdějšího profesního uplatnění
 • problémy ve vztazích v třídním kolektivu, v rodině, …

 

V případě potřeby anonymní konzultace můžete výchovného poradce kontaktovat na výše uvedené mailové adrese.

Výchovné poradenství je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje specializovanou pedagogickou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům, ale také metodickou a informační podporu ostatním pedagogům. Orientuje se především na oblast výchovy a vzdělávání, kariérové poradenství, ale také na prevenci rizikového chování. Ve škole garantuje výchovné poradenství výchovný poradce a ředitel školy.