Zveřejnění podkladů pro maturity

Zveřejnění školního seznamu nejméně 60 literárních děl z ČJL a určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část MZ včetně formy a témat těchto zkoušek. https://www.pssletohrad.cz/dokumenty/#maturita