Logická olympiáda 2022

V říjnu a listopadu 2022 proběhla celostátní soutěž Logická olympiáda, pořádaná Mensou ČR.

VZMR PSŠ Letohrad – rekonstrukce schodiště – 2022

PSŠ Letohrad vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci schodiště do hlavní budovy školy na adrese Komenského 472. Obsah výzvy je uveden v přiloženém dokumentu. https://www.pssletohrad.cz/wp-content/uploads/2022/11/Poptavka-PSS-Letohrad-rekonstrukce-schodiste.pdf Přílohy pošleme na vyžádání na […]