O škole a městě

Průmyslová střední škola se zaměřuje na vzdělávání v technických oborech a nabízí jak čtyřleté maturitní a tříleté učňovské denní studium, tak i večerní maturitní studium. Vzdělávání zajišťujeme na dvou pracovištích. Pracoviště  střední průmyslové školy  (SPŠ)  v Komenského ulici se zaměřuje na čtyřleté denní studium zakončené maturitou, pracoviště  středního  odborného učiliště (SOU)  v Ústecké ulici se zaměřuje na tříleté denní studium zakončené výučním listem a na tříleté večerní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Podrobnosti naleznete v oddíle Obory studia.

Pracoviště SPŠ

Tento areál se nachází vlevo u silnice při výjezdu z Letohradu na Žamberk. Z nádraží ČD  Letohrad k němu pěšky dojdete přes Václavské náměstí asi za 15 minut, ze zastávky ČD Lukavice v Čechách zhruba za 8 minut. Autobusová zastávka s názvem Letohrad,SPŠ je umístěna 100 metrů od vstupu do školy.
V tomto moderním areále  se nachází ředitelství školy, budovy školy pro výuku čtyřletých maturitních oborů, dvě budovy domova mládeže, jídelna, tělocvična,  venkovní sportoviště a hřiště. Celý areál bezprostředně navazuje na okolní volnou přírodu, takže studium i pobyt na internátě probíhají ve zdravém životním prostředí. Přitom je centrum města chůzí vzdálené pouze 7 minut. Mapka umístění pracoviště SPŠ - viz kontakty.

Pracoviště SOU

Tento areál se nachází vlevo u silnice při výjezdu z Letohradu  směrem na Ústí nad Orlicí. Z nádraží ČD Letohrad k němu pěšky dojdete asi za 15 minut, z autobusové zastávky na Václavském náměstí  či ze zastávky Letohrad, tělocvična zhruba za 5 minut chůze
Pracoviště SOU  tvoří budovy školy, dílen a malý sportovní areál, v blízkosti pracoviště se také nachází malá vodní elektrárna učiliště.
Pro snadnější orientaci označujeme původní pracoviště průmyslové školy v Komenského ulici zkratkou SPŠ (či slovy areál střední průmyslové školy), kdežto původní pracoviště  středního odborného učiliště v Ústecké ulici označujeme tradiční zkratkou SOU (či  slovy  areál středního  odborné učiliště).  Mapka umístění pracovište SOU - viz kontakty.
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.