Strojírenství – strojírenský technik

strojirenstvi_letak1.jpg

Charakteristika oboru, komu je studium určeno


Jde o atraktivní čtyřletý maturitní obor, jehož absolventy již delší dobu postrádají významné strojírenské i elektrotechnické firmy z regionu (například OEZ Letohrad, Forez Ostrov, Formplast Purkert Bystřec, Isolit – Bravo Jablonné nad Orlicí, Reiter CZ Ústí nad Orlicí, ZEZ SILKO Žamberk, Bühler CZ Žamberk, Antikor Letohrad, Autoneum CZ Hnátnice, GAF Žamberk). V posledních letech mají firmy ve východních Čechách nedostatek nejen kvalifikovaných řemeslníků, ale také středoškolsky vzdělaných techniků a jejich nedostatek pro ně začíná být vážným problémem. Proto po absolventech tohoto oboru je a bude veliká poptávka nejen v okrese Ústí nad Orlicí, ale prakticky všude, kde působí průmyslové firmy.
strojirenstvi_letak2.jpg


Pro koho je obor určen


Obor je určen žákům i žákyním devátého ročníku ZŠ, kteří mají rádi samostatnou tvůrčí práci i práci v týmech. Chtějí pracovat s nejmodernější technikou a v perspektivních, moderních výrobních firmách. Rozsah výuky všeobecných předmětů (český jazyk, cizí jazyk, dějepis, matematika, fyzika apod.) je shodný s ostatními odbornými školami tohoto zaměření. Studenti studují buď anglický, nebo německý jazyk. Výpočetní technika je kromě předmětu informační a komunikační technologie využívána také při projektování a konstrukci součástek, přípravků a strojních celků, programování CNC strojů, automatizaci a robotice. Studenti pracují v CAD/CAM systémech s programy SolidWorks, Surfcam, Solidcam. Odborné předměty podrobně seznámí studenty s používanými materiály (např. ocel, litina, neželezné kovy, plasty), konstrukcí a provozem strojů, výrobními technologiemi, CNC programováním, automatizací a robotizací, řízením výroby. Důraz je kladen i na technologie zpracování plastů.

Přestože jde na naší průmyslové škole o nový maturitní obor (první třída na škole studuje od školního roku 2016/17), máme všechny předpoklady k tomu, aby jeho absolventi byli v praxi stejně  úspěšní jako jsou naši ostatní maturanti. Proč? Jsme totiž školou s téměř sedmdesátiletou tradicí výuky maturitních technických oborů a stejnou dobu se u nás také vyučují strojírenské a elektrotechnické tříleté učební obory (nyní např. nástrojař, strojní mechanik, elektrikář), takže máme jak v oblasti materiálního vybavení, tak v oblasti pedagogické z čeho vycházet. Velký důraz budeme klást na rozsah a kvalitu výuky odborné praxe. Ta bude v prvním ročníku prováděna v našich právě modernizovaných odborných pracovištích a dílnách, ale již od 2. ročníku bude probíhat na špičkových pracovištích a strojích spolupracujících firem z regionu. Studenti postupně projdou praxí u několika různých firem, takže poznají různé provozy a seznámí se s nejmodernějšími technologiemi současnosti včetně automatizovaných a robotizovaných pracovišť.

Během studia žáci v rámci svých projektových prací vypracují návrhy a řešení konkrétních úloh včetně výpočtů a výkresové dokumentace. Začínají modelováním a výkresy dílců a součástek, následuje tvorba podsestav a sestav zařízení a strojů, končí uceleným konstrukčním návrhem stroje, zařízení, výrobní linky. Postupně si osvojí například navrhování různých přípravků, ozubených, řetězových a řemenových převodů k pohonu stojů, vytvoří návrhy a konstrukce nástrojů (např. střižných, tažných) a navrhnou různé sestavy strojů. Ve druhé polovině studia navrhnou koncepci výrobní linky včetně použití robotů a pneumatických pohonů. Naučí se také navrhovat ucelený výrobní provoz včetně toku a přípravy materiálů a rozmístění strojů a manipulátorů v provozu. Lze předpokládat, že ve vyšších ročnících budou zpracovávat projekty také přímo pro potřebu konkrétních firem.

Další studium a uplatnění absolventů v praxi


Strojírenský technik je maturitní studijní obor, jehož absolvent se uplatní v klíčových pozicích výrobních firem. Obor byl vytvořen a konzultován s největšími výrobními firmami našeho regionu. Jeho absolventi najdou uplatnění v praxi například na pozicích technik přípravy výroby, technik výroby, vedoucí projektových týmů, kontrolor kvality, technolog, konstruktér, mistr, programátor a technik CNC strojů, technik automatizace a robotizace, dispečer-plánovač výroby, nákupčí a v dalších profesích ve výrobních firmách se strojírenským a elektrotechnickým zaměřením.

Firmy nyní potřebují hlavně vystudované maturanty strojírenského zaměření a jsou ochotny jim poskytnout firemní stupendia v rozmezí 1300 - 3050 Kč měsíčně podle ročníku studia a dosažených výsledků. Současně s nimi již během studia uzavřou smlouvu o budoucím zaměstnání. Lze předpokládat, že některé z firem budou dokonce finančně podporovat naše absolventy i při studiu strojírenských oborů na technických vysokých školách (například na ČVUT v Praze či VUT Brně…).

Studijní plány


Strojírenství – strojírenský technik

Předmětyzkr.1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literaturaCJL322310
Cizí jazykCIJ333312
Občanská naukaOBN-1113
DějepisDEJ2---2
MatematikaMAT433313
FyzikaFYZ22--4
Chemie a ekologieCHE2---2
Tělesná výchovaTEV22228
Inform. a kom. technologieIKT222-6
EkonomikaEKO--3-3
Deskriptivní geometrieDEG-2--2
MechanikaMCH22228
Technické kresleníTEK3---3
Konstrukce a CAD systémyCAD-2349
Strojírenská technologieSTT232310
Kontrola a měřeníKOM11--2
Stavba a provoz strojůSPS223310
Automatizace a robotizaceAUR--224
ElektrotechnikaELT-3--3
Technologie zpracování plastůTEP---22
CNC programováníCNC--2-2
PraxePRA233,53,512
celkem323333,531,5130

  Video představující obor Strojírenství a možnosti uplatnění absolventů.

© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.