Stravování pro veřejnost

Umístění jídelny

Moderní školní jídelna tvoří součást areálu školy a nachází se v těsném sousedství školy, tělocvičny i budov domova mládeže.

Nabídka stravování pro veřejnost

Kuchyň má kapacitu 500 obědů denně, jídelna poskytuje 102 míst k sezení a nabízí stravování od pondělí do pátku nejen studentům a zaměstnancům školy, ale i maminkám na rodičovské dovolené, seniorům či zaměstnancům jiných firem – vždy s možností konzumace jídla buď ve školní jídelně, nebo jeho odběru v jídlonosičích. Stravu připravují kvalifikované kuchařky a jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy, jídlo je jen jemně kořeněné. Denně kromě pátku nabízíme výběr ze dvou jídel.

Moderně vybavená kuchyň splňuje veškeré hygienické požadavky. V jídelně stojí chladicí salátový pult, ze kterého si strávníci sami nabírají ovocné a zeleninové saláty. Součástí menu je téměř denně ovoce, salát, fit tyčinka, jogurtové krémy podle vhodnosti zařazení, dále pak nápoje-čaj, káva, kakao, voda… 
 
Výdejní doba obědů pro veřejnost: 11:30 – 12:00 hod.
Výdejní doba obědů pro studenty a zaměstnance: 12:00 - 14:00 hod.

Aktuální ceny pro veřejnost

77,00 Kč za jeden oběd

Informace o úhradě stravného, přihlašování a odhlašování stravy

V jídelně školy je instalován čipový systém, pomocí kterého si strávník jídlo objednává i odebírá. Je proto nutné zakoupit si u vedoucí školní jídelny čip v ceně 75,- Kč a mít ho vždy při odběru jídla s sebou. Při vrácení čipu po skončení stravování bude strávníkovi vrácena částka 50,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostní platbou na účet školy. Pro seniory platí také možnost úhrady v hotovosti u vedoucí jídelny. Objednávky a odhlášky se provádějí buď na dotykovém terminálu  před jídelnou, nebo na internetu z vašeho domova, a to nejpozději den předem do 13 hodin
Návod na obsluhu našeho stravovacího systému naleznete ke stažení zde:

Nabídky dalších služeb pro veřejnost

Nadstandardním vybavením jídelny, tělocvičny i internátu poskytuje komplex školy ideální podmínky pro prázdninové pobyty aktivních seniorů, soustředění sportovců a jiných zájmových klubů a skupin. Cena celodenní stravy pro prázdninové skupinové pobyty dohodou.  Oběd je možné nahradit na přání strávníků balíčkem.
Podrobnější údaje získáte u vedoucí školní jídelny. 
 
Vedoucí školní jídelny:
Jana Hokeová
telefon: +420 465 676 341
pss.kancelar@pssletohrad.cz
Adresa zařízení:
Školní jídelna
Na Stráni 785
561 51 Letohrad           
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.