Stavebnictví

Charakteristika oboru, komu je studium určeno

PSŠ Letohrad je technickou školou s téměř sedmdesátiletou tradicí výuky tohoto oboru, což je samo o sobě jednou ze záruk kvalitní profesní přípravy studentů jako budoucích stavebních techniků, projektantů či architektů. Obor je určen pro žáky a žákyně devátých tříd ZŠ s dobrými a průměrnými studijními výsledky, kteří rádi hledají vlastní řešení problémů a které baví práce s výpočetní technikou.

Průběh studia, zaměření oboru stavebnictví

V prvním a druhém ročníku je studium všech studentů oboru stavebnictví jednotné. Rozsah výuky všeobecných předmětů (český jazyk, cizí jazyk, dějepis, matematika, fyzika apod.) je shodný s ostatními odbornými školami tohoto zaměření. Studenti studují buď anglický, nebo německý jazyk. V rámci odborných předmětů získají hlavně základní znalosti z pozemního stavitelství (stavby budov) a přehled o stavebních materiálech.
Ve druhém pololetí druhého ročníku si volí jedno ze dvou zaměření svého dalšího studia – zaměření na pozemní stavitelství a architekturu, nebo na dopravní stavitelství. I ve třetím a čtvrtém ročníku jsou ale nejen všeobecné, ale také některé odborné předměty pro obě zaměření stejné (např. stavební mechanika, stavební konstrukce, informační a komunikační technologie ( dříve název výpočetní technika).

Studenti zaměření na pozemní stavitelství a architekturu si ve třetím a čtvrtém ročníku rozšiřují a prohlubují znalosti zejména z pozemních staveb (kromě jiného se také seznamují s problematikou nízkoenergetických a pasivních domů) a seznámí se technologiemi oprav a sanancí staveb. Naučí se také zpracovávat rozpočty staveb. Završením jejich odborného vzdělávání je vypracování dvou kompletních projektů pozemních staveb včetně jednoho rozpočtu (např. rodinný domek, budova občanské vybavenosti).
 
Studenti zaměření na dopravní stavitelství se ve třetím a čtvrtém ročníku především seznamují s navrhováním a výstavbou všech druhů dopravních staveb (silnice a dálnice, železnice, letiště, tunelové stavby). V porovnání se zaměřením na PS získávají hlubší znalosti v předmětu geodézie. V závěru studia se stejně jako u zaměření na PS naučí zpracovávat rozpočty staveb. Završením jejich odborného vzdělávání je vypracování dvou kompletních projektů dopravních staveb včetně jednoho rozpočtu (např. silniční křižovatka, mimoúrovňové křížení silnice se železnicí, rekonstrukce železniční stanice).

Další studium a uplatnění absolventů v praxi

Absolventi pozemního stavitelství a architektury naleznou uplatnění jako technici při výstavbě obytných, průmyslových a zemědělských staveb ve stavebních a projekčních firmách (mistři, stavbyvedoucí, projektanti…), ve státní správě (stavební úřady), v podnicích vyrábějících stavební materiály a výrobky, u pojišťoven (pojištění staveb) apod. S touto profesí se absolventi i absolventky dobře uplatní jako žádaní a dobře placení odborníci kdekoli na území státu a v zemích EU.

Absolventi dopravního stavitelství naleznou uplatnění jako techničtí a řídící pracovníci při projektování a výstavbě dopravních staveb, ale mohou pracovat i u firem zaměřených na pozemní stavitelství. Dále mohou pracovat jako stavební odborníci u Správy železniční dopravní cesty, silničních správ, ve státní správě (stavební úřady), v podnicích vyrábějících stavební materiály a výrobky, u pojišťoven (pojištění staveb) apod. Protože vysokoškolsky i středoškolsky vzdělaných absolventů dopravního zaměření je trvalý nedostatek, nacházejí noví absolventi práci snadno a za velice výhodných platových podmínek. Nutnost modernizovat, rozšiřovat a udržovat v dobrém stavu dopravní cesty všeho druhu je zárukou toho, že tyto nadstandardní pracovní příležitosti budou mít absolventi DOS ještě desítky let v ČR i v zahraničí.
 
Mnoho maturantů oboru stavebnictví pokračuje ve studiu především na stavebních fakultách vysokých škol technických, nejčastěji na ČVUT v Praze, VUT v Brně, TU v Ostravě či Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, další absolventi mohou studovat na různých vyšších odborných školách. Výtvarně nadaní absolventi také studují na fakultách architektury (ČVUT v Praze, VUT v Brně, TU v Liberci). Je možné, aby se absolvent střední školy se zaměřením např. na dopravní stavitelství hlásil ke studiu na VŠ na pozemní stavitelství a naopak.
 
Certifikát Europass, který naši absolventi s pomocí školy získají, zvětšuje jejich šance  při dalším studiu i získání zaměstnání v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích (Švýcarsko, Norsko, Island …). Nejedná se tedy o cestovní pas, ale o doklad, který budoucímu zaměstnavateli našeho absolventa jasně sdělí, jaká je jeho kvalifikace. Tento dokument našim maturantům i vyučeným vydá jako tzv. „Europass – dodatek k osvědčení (E-DO)“ Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) současně v české verzi a v jednom zvoleném cizím jazyce (např. anglicky, německy…). Podrobnější  informace o Europassu.

Materiální podmínky ke studiu

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v moderním školním komplexu, který leží v přírodě na okraji města, přitom je však centrum města pěšky dosažitelné za 5-7 minut chůze. Studenti ze vzdálenějších míst jsou ubytováni v novém domově mládeže s vlastní jídelnou, tělocvičnou, posilovnami a venkovními hřišti. Škola je vybavena dostatečným počtem kmenových tříd i specializovanými učebnami. Velký důraz je kladen na praktické užívání výpočetní techniky v několika odborných předmětech při projektování i při zpracování rozpočtů (projektování na PC – Autodesk Architectural Desktop, CADKON-DT+, ArchiCAD, RailCAD, AutoCAD CIVIL 3D; rozpočty staveb – EuroCalc). Tyto programy využívají moderní technologii BIM.
 
Prostředí školy nejlépe poznáte při třech DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (termíny  jsou od počátku září uvedeny v harmonogramu školy), při kterých si můžete důkladně prohlédnout všechny prostory, pohovořit si se studenty vyšších ročníků, kteří zde pracují před zraky návštěvníků na svých projektech,a také  s vyučujícími i vychovatelkami. Individuální návštěvu lze uskutečnit kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod., nejlépe po předchozí telefonické domluvě.  Případné dotazy volejte na číslo 465 676 310.

Studijní plány

Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura

Zkr.1. ročník2. ročník3. ročník4.ročníkCelkem
Předmět
Český jazyk a literaturaCJL322310
Cizí jazykCIJ333312
Občanská naukaOBN-1113
DějepisDEJ2---2
MatematikaMAT433313
FyzikaFYZ22--4
Chemie a ekologieCHK2---2
Tělesná výchovaTEV22228
Informační a komunikační technologieIKT222-6
EkonomikaEKO--3-3
Deskriptivní geometrieDEG22--4
Ateliérová tvorbaATV2---2
Technická dokumentace stavebTDS2---2
ArchitekturaARC-2--2
StavitelstvíSTA33--6
Stavební materiálySTM2---2
Stavební mechanikaSME-23-5
Stavební konstrukceSTK--257
GeodézieGEO-21-3
Pozemní stavbyPOS--437
Rekonstrukce a modernizace stavebREM---22
Inženýrské stavbyINS---22
Projektování stavebPRS-2237
Stavební příprava a provozSPP---33
CAD systémyCAD-2237
PraxePRA233-8
Celkem33333333132

Stavebnictví - dopravní stavitelství

Zkr.1. ročník2. ročník3. ročník4.ročníkCelkem
Předmět
Český jazyk a literaturaCJL322310
Cizí jazykCIJ333312
Občanská naukaOBN-1113
DějepisDEJ2---2
MatematikaMAT433313
FyzikaFYZ22--4
Chemie a ekologieCHK2---2
Tělesná výchovaTEV22228
Informační a komunikační technologieIKT222-6
EkonomikaEKO--3-3
Deskriptivní geometrieDEG22--4
Ateliérová tvorbaATV2---2
Technická dokumentace stavebTDS2---2
ArchitekturaARC-2--2
StavitelstvíSTA33--6
Stavební materiálySTM2---2
Stavební mechanikaSME-23-5
Stavební konstrukceSTK--257
GeodézieGEO-22-4
Dopravní stavbyDOS--358
Geologie a zakládání stavebGZS--1-1
Mostní stavbyMOS---22
Projektování stavebPRS-2125
Stavební příprava a provozSPP---33
CAD systémyCAD-2248
PraxePRA233-8
Celkem33333333132

Stavebnicví

učebna praxe.jpg
posluchárna.JPG
exkurze.JPG
projektování na PC.JPG

  Video představující obor Stavebnictví a možnosti uplatnění absolventů.

© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.