Elektrikář

Absolvent oboru

 • orientuje se v základních elektronických zapojeních a umí číst běžná elektrotechnická schémata. Má přehled v současné nabídce jak analogových tak i číslicových součástek.
 • umí opravit závady základních elektronických zařízení
 • umí používat měřicí přístroje pro diagnostiku elektronických obvodů a nastavení parametrů zařízení
 • zvládá technologické postupy navíjení vinutí transformátorů a jejich skladby
 • zná základní zapojení počítačových sítí, stavbu PC a princip periferních zařízení

Elektrikář pro slaboproud může pracovat

 • při údržbě strojů a zařízení řízených elektronikou ve všech odvětvích průmyslu (strojírenství, textil, zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví)
 • jako technik ve firmě s výpočetní technikou
 • jako člen týmu výrobce a dodavatele elektronických zařízení; je připraven ke zkouškám jako osoba znalá v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
 • v servisním pracovišti elektrospotřebičů
 • jako obchodník s elektrospotřebiči a elektronickými součástkami a komponenty

Navíc ovládá

 • práci na počítači s aplikacemi MS Windows, MS Word, Excel a PowerPoint
 • grafické práce, úpravy a zpracování digitálních fotografií, Zoner Photo Studio, Corel
 • návrhy elektronických schémat a plošných spojů pomocí programů Formica, ProfiCAD

Na základě nabytých vědomostí a dovednosti nachází uplatnění

jako kvalifikovaná obsluha v technologických procesech při výrobě elektronických součástek a spojů, radio a televizních přijímačů, záznamové a výpočetní techniky. Uplatní se při výrobních kontrolách a při výstupních kontrolách elektronických výrobků. Zvládá činnost při údržbě slaboproudých přístrojů, elektronicky ovládaných strojů a v automatizovaných linkách.
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.