Odborné učebny - pracoviště SPŠ

Specializované vybavení pro výuku maturitních odborů na SPŠ
Učebna CAD
Učebna CAD
Učebna CAD je naše nejmoderněji vybavená počítačová učebna. Je určena hlavně pro výuku a práci v CAD aplikacích (AutoCAD Architectual Desktop, CADKON K H B, Allplan, ArchiCAD), její součástí je i plotter pro tisk výkresů.
Učebna GEV
Učebna GEV
Učebna GEV je počítačová učebna určená zvláště k výuce předmětů oboru geodézie a k výuce ekonomických předmětů na všech oborech (Atlas, Kokeš, Eurocalc, Money).
Učebna VYT
Učebna VYT
Učebna VYT je počítačová učebna určená pro základní výuku informačních a komunikačních technologií ve všech oborech (textové editory, tabulkové procesory, databáze, prezentace, internetové stránky, atd.).
Přednáškový kinosál
Přednáškový sál
Přednáškový sál má kapacitu 100 míst k sezení a je vybaven dvěma audiookruhy, čtyřmi videookruhy (PC1, PC2, DVD, VHS) a plátnem s dataprojektorem.
Učebna geodézie
Učebna geodézie
Zde se studenti učí používat zeměměřickou techniku, jako je např. DGPS, kapesní GPS, totální stanice "TOPCON GTS226", nivelační přístroje, laserové dálkoměry, laserové vodováhy, vyhodnocovací přístroj letecké stereofotogrammetrie.
Učebna praxe
Učebna praxe
Učebna praxe slouží k praktickému procvičování teoretických poznatků v oboru stavebnictví (např. cihelných vazeb, tesařských spojů, staveb komínu, vázání betonářské výztuže atd), aby jako budoucí technici uměli posoudit práci dělníků. 
Učebna cizích jazyků
Učebna cizích jazyků
Tato učebna napomáhá ke kvalitní výuce cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRA). Díky technickému vybavení jsou studenti vedeni k samostatné komunikaci a konverzaci v cizím jazyce. Kromě audiookruhu je učebna vybavena dataprojektorem.
Laboratoř chemie a mechaniky zemin
Laboratoř chemie a mechaniky zemin
Laboratoř chemie a mechaniky zemin slouží jak pro laboratorní práce z chemie ve všech oborech, tak i pro ověřování vlastností stavebních materiálů a hmot na oboru stavebnictví v odborných předmětech.
Učebna fyziky a elektrotechniky
Učebna fyziky a elektrotechniky
Učebna fyziky a elektrotechniky slouží k demonstracím fyzikálních jevů (např. optických, elektrických, magnetických atd.). Je vybavená specializovaným softwarem pro demonstraci těchto jevů, interaktivní tabulí a dataprojektrem.
Rýsovna
Rýsovny
Obě rýsovny slouží k výuce nižších ročníků stavebnictví v předmětu konstrukční cvičení, během které získávají základní grafické dovednosti a znalosti o náležitostech projektů. Ve vyšších ročnících pokračuje výuka na počítačích v učebně CAD.
Studijní a informační centrum
Studijní a informační centrum
Studijní a informační centrum slouží studentům k získávání informací jak z encyklopedií, odborné literatury a časopisů, norem, tak i ze zdrojů umístěných na internetu. Bezplatný přístup do SIC ulehčuje a zrychluje studentům školní přípravu.
Stavební expozice
Stavební expozice
Stavební expozice, kteráje volně přístupná v prostorách školy, seznamuje studenty s různými typy stavebních materiálů a výrobků, se kterými se budou běžně setkávat při projektování staveb. Je především využívána v předmětu praxe.
Síň Alfonse Muchy
Síň Alfonse Muchy
V těchto slavnostních prostorách, ve kterých se také konají ustní maturitní zkoušky, se studenti i návštěvníci  seznamují s historií školy a s díly slavného malíře Alfonse Muchy vytvořenými v budově naší školy a městě Letohrad (dříve Kyšperk).
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.