Strojní mechanik

 

Na základě nabytých vědomostí a dovednosti nachází uplatnění

 • ve výrobě ocelových konstrukcí
 • při práci v oboru zámečník
 • na údržbě zařízení strojírenských i ostatních firem (např. textilních, zemědělských)
 • v autoopravárenství

Absolvent získává oprávnění na

 • svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou (Z-E1)
 • svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 (Z-M1)
 • řezání kyslíkem (D-G2)

Zámečník ovládá

 • montáže a demontáže mechanizmů
 • základy měřící techniky včetně měření neelektrických veličin
 • základy vytápění, chlazení a klimatizace
 • kontrolu přesnosti obráběcích strojů včetně jejich ustavování

Po zapracování může pracovat na přesné výrobě na

 • soustruzích
 • frézkách
 • souřadnicových vrtačkách
 • bruskách (na plocho, na kulato, tvarových, univerzálních)

Po zaškolení může dále pracovat na NC/CNC

 • soustruzích
 • frézkách
 • obráběcích centrech

Absolvent dále ovládá

 • pracovní operace v prostředí Windows
 • základní úkony v textovém editoru Word
 • základy programování a tvorby NC/CNC programů v aplikaci SURFCAM
 • základy práce s modely a tvorby technické dokumentace v aplikaci SOLID WORKS
© 2010 Průmyslová střední škola Letohrad