Geodézie a katastr nemovitostí

Charakteristika oboru

Geodézie (zeměměřictví) a katastr nemovitostí spolu tvoří  specifický  obor stavebního odvětví. V Pardubickém a Královohradeckém kraji a kraji Vysočina můžete tento obor studovat pouze na naší škola v Letohradě, nebo až ve vzdálených místech (např. Praha, Ostrava), takže  jeho absolventi jsou vyhledávaní a na trhu práce žádaní. Také jejich uplatnění v budoucnosti je vzhledem ke změnám ve společnosti (změny majitelů pozemků, budov, nesprávné či neexistující zakreslení pozemků, budov, komunikací atd.) perspektivní.

Pro koho je obor určen

Žákům i žákyním devátého ročníku ZŠ s dobrými a průměrnými studijními výsledky, kteří  rádi střídají samostatnou  práci v přírodě i kanceláři a nebojí se pracovat s nejnovějšími geodetickými přístroji a výpočetní technikou. V rámci školní praxe se studenti podílejí na vypracování nejen cvičných, ale i reálných projektů, např. pro místní a městské úřady.

Další studium a uplatnění absolventů v praxi

Mnoho  našich absolventů tohoto oboru  pokračuje v dalším studiu geodézie na vysokých školách (na ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB-TU v Ostravě či na ZČU v Plzni), mohou však samozřejmě studovat i na jiných technických vysokých školách. Někteří pokračují ve studiu na různých vyšších odborných školách, ostatní nastupují do praxe jako odborně způsobilé osoby oprávněné k výkonu zeměměřických činností (podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví).

V praxi nalézají uplatnění v několika různých profesích. Někteří vykonávají tradiční a stále potřebnou a vyhledávanou profesi geodetů (zeměměřičů) a pracují například při zaměřování pozemků, vytyčování domů, továren, silnic, mostů, tunelů, vodních toků, potrubí, při důlním měření apod. Jako zaměstnanci či subdodavatelé stavebních firem pracují nejen na území naší republiky, ale i v dalších státech.
 
Jiní se zaměřují na práci ve státní správě na katastru nemovitostí na katastrálních úřadech, které se nacházejí v každém okrese. Při této práci v kanceláři je vedle znalosti katastru nemovitostí kladen důraz také na znalost souvisejících právních předpisů včetně vypracování jednoduchých právních listin (smluv). Působí také u advokátních a realitních kanceláří a v odvětví, která se vztahují k nemovitostem a právním úkonům s nimi.

Moderním způsobem při tvorbě map je v současnosti určování polohy objektů prostřednictvím vesmírných satelitních systémů (GPS) a jeho využití v oboru nazvaném geografické informační systémy (GIS). Měření metodou GPS je pro kvalifikované uživatele velmi rychlé, přesné a pohodlné. Protože se naši absolventi oboru geodézie v problematice GIS dobře orientují, nacházejí pracovní uplatnění nejen v oboru kartografie při vytváření či úpravách map, ale také v orgánech státní správy a samosprávy (odbory městského informačího systému, životního prostředí, regionálního rozvoje), v organizacích zpracovávajících prostorová data v oblastech životního prostředí, meteorologie, zdravotnictví a také v soukromých firmách, které jsou zaměřené na sběr, zpracování, vyhodnocování a prezentaci těchto dat.

Certifikát Europass, který naši absolventi s pomocí školy získají, zvětšuje jejich šance  při dalším studiu i získání zaměstnání v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích (Švýcarsko, Norsko, Island …). Nejedná se tedy o cestovní pas, ale o doklad, který budoucímu zaměstnavateli našeho absolventa jasně sdělí, jaká je jeho kvalifikace. Tento dokument našim maturantům i vyučeným vydá jako tzv. „Europass – dodatek k osvědčení (E-DO)“ Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) současně v české verzi a v jednom zvoleném cizím jazyce (např. anglicky, německy…). Podrobnější  informace o Europassu.

Již během studia na PSŠ Letohrad se naši studenti zapojují do mezinárodní geodetické soutěže škol z Maďarska, Slovenska a České republiky a dosahují zde výborných výsledků. Podrobnosti o naší účasti v této soutěži naleznete na stránkách http://www.stavgeo.sk
V roce 2014 naše škola dokonce hostila 9. ročník Mezinárodního geodetického pětiboje, kterého se zúčastnilo 31 družstev ze 17 středních škol těchto tří států. Podrobnějí informace naleznete v článku "Mezinárodní geodetický pětiboj se vydařil".

Materiální podmínky studia

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá v moderním školním komplexu, který leží v přírodě na okraji města, přitom je však centrum města pěšky dosažitelné za 5-7 minut chůze. Studenti ze vzdálenějších míst jsou ubytováni v novém domově mládeže s vlastní jídelnou, tělocvičnou a venkovními hřišti. Škola je vybavena dostatečným počtem kmenových tříd i specializovanými učebnami.

Pro výuku geodetické praxe, která představuje důležitou součást studia, má škola dostatečný počet klasických i moderních geodetických přístrojů, s nimiž studenti často pracují. Značný důraz je také kladen na používání výpočetní techniky (programy AutoCAD, Kokeš, Atlas-DMT).

Prostředí školy nejlépe poznáte při třech DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (termíny  jsou od počátku září uvedeny v harmonogramu školy),  při kterých si můžete důkladně prohlédnout všechny prostory, seznámit se s vystavenými geodetickými přístroji , pohovořit si se studenty, kteří  vás budou školou provázet, a  také  s vyučujícími i vychovatelkami. Individuální návštěvu školy lze uskutečnit kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod., nejlépe po předchozí telefonické domluvě.  Případné dotazy volejte na číslo 465 676 310.

Studijní plán oboru Geodézie a katastr nemovitostí

PředmětZkr.1. ročník2. ročník3.ročník4.ročníkCelkem
Český jazyk a literaturaCJL322310
Cizí jazykCIJ333312
Občanská naukaOBN-1113
DějepisDEJ2---2
MatematikaMAT433313
FyzikaFYZ22--4
Chemie a ekologieCHK2---2
Tělesná výchovaTEV22228
Informační a komunikační technologieIKT222-6
EkonomikaEKO--3-3
Deskriptivní geometrieDEG22--4
ZeměpisZEM2---2
Fyzika -optikaFYO--2-2
Kartografické rýsováníKRY2---2
GeodézieGEO443314
Geodetické výpočtyGEV-2349
FotogrammetrieFOT---22
Katastr nemovitostíKAN---33
MapováníMAP-2237
KartografieKGR---22
Základy stavitelstvíZAS-2--2
CAD systémyCAD-22-4
PraxePRA345416
Celkem33333333132
Geodezie
IMG_4822.jpg
Bodové pole v areálu školy.jpg
Pilíře na střeše školy.jpg
r001-020.jpg
r001-026.jpg
r001-032.jpg
r001-005.jpg
r001-009.jpg
r001-011.jpg

  Video představující obor Geodézie a katastr nemovitostí a možnosti uplatnění absolventů.

© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.