Průmyslová střední škola Letohrad > Studenti > Úspěch na soutěži Řemeslo doma

Úspěch na soutěži Řemeslo doma

Úspěch na soutěži Řemeslo doma
1631856747767.jpg
Talent mezi námi
 
Školní rok 2020/2021 byl pro všechny zkouškou trpělivosti a nekonečného úsilí získat za omezených možností co nejvíce. Pro podporu a motivaci žáků základních a středních škol organizátoři projektu „Technohrátky“ vyhlásili pro všechny žáky soutěž o nejlepší samostatný projekt, kterým se doma bavili v období kovidových omezení.
Do soutěže se přihlásil žák 2. ročníku SOU Letohrad  - obor strojní mechanik - Ondřej Jirásek. Rozsah Ondřejových dovedností je velmi pestrý, a proto volba, s čím se do soutěže přihlásit, byla obtížná.
Po delší úvaze Ondřej zvolil starý kanystr na benzin, který přetvořil na minibar. V dlouhém souboji, který probíhal formou hlasování na Facebooku, si Ondřej vybojoval první místo.
Vyhlášení výsledků facebookového hlasování a dalších kategorií soutěže proběhlo 7. září 2021 v Hudebním domě krajského města Pardubice. Během vyhlášení výsledků soutěže získali výherci
ve svých kategoriích mnoho krásných cen. Pro všechny přítomné bylo velkým překvapením, kolik mladých nadějných talentů mezi námi je.
Velkou výzvou a úkolem pro nás pedagogy bude takové studenty vyhledávat a podporovat je v jejich růstu a dalším vývoji v oblasti zručnosti, nápaditosti a kreativity.

Ondřejovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších originálních nápadů a úspěchů.

Bc. Zajíc Roman

1631856747774.jpg
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.