Průmyslová střední škola Letohrad > Projekty > Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání

Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání

Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání
Náplň:

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad

Cíle:
  • Vybudování interaktivního centra při PSŠ Letohrad
  • Provozování zájmového kroužku s kapacitou 6 - 8 dětí ve věku 10 – 15 let, zaměřeného na seznámení s obory dopravního stavitelství / veřejné dílny ve dnech otevřených dveří, Vánoc a Velikonoc.
  • Realizace exkurzí pro 2. stupeň ZŠ v území spojený s prezentací vybavení interaktivního centra a témat dopravního stavitelství (1 exkurze za rok) – vzdělávací oblast Člověk a svět práce
  • Realizace burzy pracovního uplatnění v prostorách interaktivního centra realizované 1x ročně pro žáky 2 stupně ZŠ (především žáci 9. třídy ZŠ) zaměřené na prezentaci pracovního uplatnění v oboru dopravního stavitelství s účastí potenciálních zaměstnavatelů (SŽDC, SUBTERA, VUT Brno, ENTERIA). Burza proběhne při dni otevřených dveří SPŠ Letohrad
43CPSS_Letohrad.jpg
klubovna_vlacky.JPG
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.