Průmyslová střední škola Letohrad > Projekty > ŠKOLY - CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ŠKOLY - CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ŠKOLY - CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Logo UNIV2
Naše škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE.
 
Cílem projektu UNIV 2 - kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).
 
V podmínkách PSŠ Letohrad tento projekt znamená, že jak pracoviště SPŠ v Komenského ulici, tak pracoviště SOU v Ústecké ulici vytvoří celkem tři vzdělávací programy pro vzdělávání dospělých. První program má název „Metody programování, obrábění a dokončovacích prací ve strojírenství“. Tento program již škola předložila a ten se nyní nachází ve stádiu schvalování na krajském pracovišti Národního ústavu odborného vzdělávání v Pardubicích.
Další dva programy budou vypracovány a veřejnosti nabízeny během dvou následujících let. Informace o každém ze tří programů uvedeme na tomto místě po jeho schválení.
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ
logolink-OPVK.JPG
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.