Průmyslová střední škola Letohrad > Projekty > SÍŤ ŠKOL PARDUBICKÉHO KRAJE PRO POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH KVALIFIKACÍ

SÍŤ ŠKOL PARDUBICKÉHO KRAJE PRO POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH KVALIFIKACÍ

SÍŤ ŠKOL PARDUBICKÉHO KRAJE PRO POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH KVALIFIKACÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 
Místo realizace projektu: Pardubický kraj

Harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu: 1.1.2007
Datum ukončení projektu: 30.6.2008
Doba trvání projektu: 18 měsíců 

Cíl projektu

 
Cílem projektu bylo vytvořit  vzdělávací program dalšího (celoživotního) vzdělávání za podpory a účasti sociálních partnerů a na základě aktuálních požadavků trhu práce.
 

V rámci tohoto projektu škola vytvořila dva vzdělávací programy

 
Stavební technik dopravních staveb
 
Projekt nazvaný „STAVEBNÍ TECHNIK DOPRAVNÍCH STAVEB“ je zaměřen zejména na rozšíření vědomostí a dovedností techniků v oblasti stavitelství o problematiku řešící výstavbu liniových staveb. Tím se absolventům tohoto projektu otevírají další široké možnosti uplatnění i  v oblasti dopravních staveb.
 
Projekt je rozděleno do 2 povinných modulů, do 4 povinně volitelných modulů a dále do jednoho samostatného dobrovolného modulu. Po úspěšném absolvování všech povinných modulů může pracovník studium zakončit jednooborovou maturitní zkouškou z  DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ. Tím se mu podstatně rozšíří kvalifikované uplatnění na trhu práce v oblasti výstavby liniových staveb (silnice a dálnice, železnice, tramvajové dráhy, metro) a dále při výstavbě mostů  a tunelů.
 
Volbu modulů lze volit podle aktuální potřeby firmy nebo zájemců  o studium. Každý modul obsahuje hodinovou dotaci cca 50 hodin s tím, že část bude možno řešit samostudiem a část prezenčně.
 
Svařovací metody v průmyslu – TIG/WIG, MAG
 
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro komplexní nabídku vzdělávacích kurzů a kvalifikací v oboru sváření pro uchazeče z firem našeho regionu. Jednotlivé kurzy lze modulově sestavit podle potřeb zájemců, podle jednotlivých metod svařování, materiálů, polohy a rozsahu oprávnění.
 
Mezi nejžádanější metody patří především svařování nerezové oceli a hliníku. Jedná se o metody TIG/WIG – svařování netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu argonu, dále o metodu MAG – svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 a směsných plynech   pro oceli nelegované.
 
Naším záměrem je pokrýt poptávku po svářečských profesích jednotlivých firem regionu, reagovat na nabídku volných pracovních míst dle potřeb úřadu práce a umožnit nezaměstnaným regionu rekvalifikaci na svářeče.
 
Dále chceme i současným svářečům nabídnout tyto nové metody ve svařování, seznámit je s novými materiály a technologiemi, které se v současné době rychle rozvíjejí. Záměrem je rovněž motivovat i naše žáky pro samostatné učení a vzdělávání v nových metodách používaných v průmyslu s větší návazností na odbornou praxi.
 
Naše škola, jejíž součástí je i svářečská škola začleněná do České svářečské společnosti ANB Praha, chce touto nabídkou vytvořit podmínky pro uspokojení požadavků na svářečské profese.
 
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.