ŠABLONY PSŠ LETOHRAD

ŠABLONY PSŠ LETOHRAD
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií a Evropskými strukturálními a investičními fondy.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat jako je personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.

Harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu: 1. září 2017
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2019
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Cíl:
Cílem projektu je podpoření profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností, vytvoření potřebných podmínek pro vzdělávání  a zvýšení úspěšnosti žáků.

Aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pomocí vzdělávání prostřednictvím kurzů, odborných seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPPakreditovaného v systému DVPP v oblastech zaměřené na cizí jazyky, ICT, inkluzi a osobnostně sociální rozvoj.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím  vzájemných návštěv
Cílem aktivity je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Stáže  pedagogů u zaměstnavatelů
Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.

Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníkůstředních škol a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Tento projekt je podpořen celkovou částkou 673 728 Kč.
logo_opvvv.jpg
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.