Průmyslová střední škola Letohrad > Projekty > Průmyslová střední škola - Laboratoř mechaniky zemin a betonu

Průmyslová střední škola - Laboratoř mechaniky zemin a betonu

Průmyslová střední škola - Laboratoř mechaniky zemin a betonu
Název projektu: Průmyslová střední škola - Laboratoř mechaniky zemin a betonu
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005304
Název programu:Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 006/06_16_075/CLLD_15_01_065
Název výzvy: 4. výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích I

Popis projektu.

Projektem bude podpořena odborná učebna "Laboratoř mechaniky zemin a betonu". Cílem projektu je zkvalitnit výuku žáků a prohloubit klíčové kompetence u technického oboru 36-47-M/01 Stavebnictví.
Projekt řeší dvě hlavní aktivity. Jedná se jednak o pořízení vybavení učebny a zajištění bezbariérového přístupu do podpořené učebny. Do odborné učebny "Laboratoř mechaniky zemin a betonu" budou v rámci projektu pořízeny následující pomůcky a laboratorní přístroje: statická zatěžovací deska, zkušební lis, trojformy na trámečky a krychle, laboratorní míchačku, digitální váhy, vibrační stolek, Vicatův přístroj. Tyto přístroje jsou potřebné pro laboratorní zkoušky betonu v tlaku, v tahu za ohybu, tuhnutí a tvrdnutí a u zemin ke zjišťování deformační odolnosti, objemové hmotnosti a křivky zrnitosti. Dále plánujeme pořídit dva oboustranné laboratorní stoly s nerez dřezem a jeden laboratorní stůl mycí.
V rámci podmínky zajištění bezbariérového přístupu od vchodu do podpořené učebny projekt toto řeší jednou svislou plošinou a jednou šikmou plošinou.

Rozpočet projektu:

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové náklady projektu:1 522 785,00 Kč
Příspěvek EU:1 446 645,75 Kč
Vlastní zdroj financování:76 139,25 Kč

Plakát projektu ke stažení ZDE
IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.