Průmyslová střední škola Letohrad > Projekty > PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÝCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V PARDUBICKÉM KRAJI

PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÝCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V PARDUBICKÉM KRAJI

PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÝCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V PARDUBICKÉM KRAJI
 
Škola je zapojena pro projektu Pardubického kraje "Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji", číslo reg. CZ.1.07/1.3.00/08.0179
 
Místo realizace projektu: Pardubický kraj

Harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu: 23. října 2009
Datum ukončení projektu: 1. června 2012
Doba trvání projektu: 33 měsíců 

Cíle projektu

 
Hlavní cíl
 
Globálním cílem projektu je rozvoj Pardubického kraje prostřednictvím modernizace systému středoškolského vzdělávání. Projekt má regionální charakter a pokrývá rovnoměrně celou rozlohu Pardubického kraje včetně rozmanitosti oborové skladby středních škol, které jsou zapojeny jako partneři projektu.
 
Dílčí cíle
 
Specifickým cílem je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol zřizovaných krajem. Zcela konkrétními cíli jsou podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování při realizaci odborných stáží a exkurzí zmiňované cílové skupiny. Dalším cílem je ukázat vybrané skupině pedagogických pracovníků, jak funguje spolupráce školy a podniků v zahraničí, a to prostřednictvím třídenní stáže. V rámci přípravy na tuto akci budou všichni zúčastnění proškoleni v odborné terminologii v cizím jazyce. Podstatným smyslem projektu je rozvoj sociálního partnerství mezi školami a firmami.
 
Plánované výstupy projektu
 • Realizovanými stážemi a pracovními workshopy se zvýší odborná způsobilost minimálně 231 učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku, a tím se i zvýší odborná příprava absolventů školy.
 • Využitím zkušeností ze stáží ve výuce napomohou vyučující k tomu, že budou studenti seznámeni s problematikou podniků v regionu a to jim umožní lepší uplatnění na trhu práce.
 • Školy rozšíří kooperaci s firmami. 
 • Vytvoří se soubory dobré praxe v oborech vzdělávání:
  1. strojírenství,
  2. elektro a ICT,
  3. automobilní a dopravní,
  4. službová činnost,
  5. zemědělská výroba,
  6. stavební výroba.
V podmínkách naší školy se tento projekt prakticky projeví v tom, že vyučující  či mistři odborné výchovy předmětů stavebních, strojírenských či elektro uskuteční v letech 2010 a 2011 týdenní stáže u různých odborných firem daného oboru, aby se zde seznámili se současnou praxí a novinkami v daném oboru. Jeden pracovník školy bude také vyslán na výše uváděnou třídenní stáž do ciziny.

V první polovině roku 2010  již stáže vykonalo pět vyučujících stavebních předmětů. Dva pracovníci u firmy Chládek-Tintěra, jeden u firmy Europia, další u firmy Gaset, s.r.o Žamberk a pátý u firmy Hudeček, s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Několika fotografiemi přibližujeme atmosféru i místa jejich působení.

Stáže a workshopy

Staz-0010.jpg
Staz-0020.jpg
Staz-0030.jpg
Staz-0040.jpg
Staz-0050.jpg
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.