Průmyslová střední škola Letohrad > Studenti > Přednáška od firmy Dektrade - výpočetní program DEKSOFT

Přednáška od firmy Dektrade - výpočetní program DEKSOFT

Přednáška od firmy Dektrade - výpočetní program DEKSOFT
Dne 26.11.2015 se uskutečnila na naší škole již třetí odborná přednáška firmy DEKTRADE konaná v rámci udržitelnosti projektu „Popularizace technických oborů a inovace didaktických materiálů pro výuku odborných předmětů na PSŠ Letohrad“. Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.
Pan Ing. Voltner a pan Ing. Pavel Štajnrt seznamovali studenty v počítačové učebně se softwarem pro oblast stavební fyziky a energetiky - DEKSOFT. Žáci čtvrtého ročníku se zaměřením na pozemní stavby získali informace o požadavcích na konstrukce a praktické informace ohledně řešení skladeb konstrukcí. Sami si vyzkoušeli práci s tímto softwarem na několika konkrétních příkladech skladeb konstrukcí dle podkladů.
Přednášející shrnuli hlavní zásady navrhování konstrukcí, ukázali možnosti daného programu a provázanost se systémem podpory v návaznosti na konstrukce od firmy DEKTRADE.
Žáci si tak mohli v praxi ověřit své znalosti z hodin pozemního stavitelství a rekonstrukcí staveb.
Ing.Kopecká
deksoft_1.JPG
deksoft_2.JPG
logolink-OPVK.JPG
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.