Průmyslová střední škola Letohrad > Studenti > ONLINE ŠKOLENÍ OD FIRMY DEKPARTNER NA PROGRAM DEKSOFT 17.3 2021

ONLINE ŠKOLENÍ OD FIRMY DEKPARTNER NA PROGRAM DEKSOFT 17.3 2021

ONLINE ŠKOLENÍ OD FIRMY DEKPARTNER NA PROGRAM DEKSOFT 17.3 2021

Dne 17.3.2021 se  žáci čtvrtého ročníku oboru Pozemní stavby , zúčastnili online školení od firmy DEKPARTNER ohledně výpočetního programu DEKSOFT. Tato firma naší škole umožňuje využívat tento program ohledně stavební fyziky, dále u nás pořádá přednášky na jednotlivé problematiky staveb.
          Po přihlášení na školení nás pan Ing Svoboda seznámil s programem DEKSOFT. Informoval nás o možnostech využití podkladů-jak katalogů, detailů, sborníků na stránkách DEKPARTNERU a DEKSOFTU. Provázanost programů s grafickým programem Archicad a další možnosti využití.
V rámci přednášky pan Ing.Svoboda ukázal na konkrétních příkladech, postup posouzení daných konstrukcí - parametry- součinitel prostupu tepla, kondenzaci vlhkosti, teplotní faktor konstrukce   a další parametry. Posuzování konstrukcí je důležité pro správný návrh jednotlivých konstrukcí obálky budovy  a jejího následného posuzování z hlediska energetické náročnosti budov s nulovou spotřebou  a jejích zdrojů v objektu-tepla, větrání, osvětlení- dle platné legislativy.
           Děkuji firmě DEKPARTNER a panu Ing.Svobodovi, že nám v této době umožnila alespoň online školení  a poskytla daný program  Ing.Kopecká
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.