Průmyslová střední škola Letohrad > Studenti > Na cestě za poznáváním geografických informačních systémů (GIS)

Na cestě za poznáváním geografických informačních systémů (GIS)

Na cestě za poznáváním geografických informačních systémů (GIS)
Žáci 2. a 3. ročníku oboru Geodézie a katastr nemovitostí se 20. listopadu 2013 na Mendelově univerzitě v Brně zúčastnili mezinárodní oslavy GIS Day 2013. 
GIS Day je celosvětová osvětová akce, která si klade za cíl seznamovat žáky, ale i širokou veřejnost s nejmodernějšími geografickými informačními technologiemi (GIT).

Krátký výčet z programu:
  • Práce v laboratoři
  • Přehlídka geodetické techniky, totální stanice, motorizovaná geodetická jednotka
  • Virtuální realita
  • Laserové skenování
  • Mobilní senzory
  • Multi-spektrální kamera
  • Letecká přehlídka se Spreading Wings
  • Sanitní vozidlo Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
  • Celosvětová hra geocaching 
  • GIS v praxi – územní plánování
práce v ArcGIS .jpg
GIS Day 2013 začal přivítáním v laboratoři GIS. Žáci se dozvěděli základní informace o GIS a geoinformačních technologiích. Každý si vyzkoušel práci v nejnovějším počítačovém programu společnosti ESRI Inc. s názvem ArcGIS Desktop. 

virtuální realita.jpg
Poté se žáci přemístili do laboratoře virtuální reality. Byla nám zde představena stereoskopická projekce, zejména jsme se seznámili s nejrůznějšími aplikacemi zpracování obrazu. Viděli, jak funguje propojení GIS a rozšířené reality, jakým způsobem lze detekovat objekty reálného světa, jak lze snímat pohyby člověka a ovládat jimi počítač. V neposlední řadě bylo představeno zařízení Microsoft Kinect, generování a zpracovávání mračna bodů popisujících 3D tvar objektů v místnosti. 
GIS v záchranném systému.jpg
Tým Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) prezentoval svoji činnost prostřednictvím jednoho z nejmodernějších sanitních vozů a jeho přístrojového, telekomunikačního a zdravotnického vybavení.
robotická totální stanice.jpg
Dále mohli zájemci shlédnout krátkou prezentaci geodetické sekce firmy Ageris s.r.o. s praktickou ukázkou práce s moderní totální stanicí Trimble S3 disponující mimo jiné automatickým vyhledáváním cíle a přesným cílením.
snímek z multispektrální kamery.jpg
bezpilotní prostředky.jpg
                                                                                        Další novinkou v GITu je použití bezpilotních leteckých prostředků pro snímkování multi-spektrálními kamerami. Bezpilotní prostředky jsou skladné, dají se snadno převážet osobním automobilem a také se snadno ovládají. A také multi-spektrální kamery jsou nyní velmi malé a lehké. Není tedy problém periodicky snímkovat zemědělské plochy multi-spektrální fotografií.
mobilní mapování.jpg
Posledním zastavením byl automobil společnosti GEODIS, vybavený systémem tzv. mobilního mapování. Pod pojmem mobilní mapování se rozumí unikátní technologie, umožňující rychlý a především také efektivní sběr geoinformačních dat a to zejména v zastavěných částech území. Základem jsou mobilní mapovací systémy, sloužící pro samotný sběr dat v terénu, které se umísťují především na auta, ale i na čtyřkolky, lodě, vlaky, vrtulníky a jiná mobilní zařízení, dokonce i na bezpilotní létající prostředky.
Aktuálně je automobil zapojen do projektu Mapy.cz nazvaného Panorama. Společnost Seznam má ve spolupráci s GEODISem zmapovat většinu silničních komunikací v České republice a prezentovat tyto data formou interaktivního 3D pohledu jako součást aplikace Mapy.cz.

Děkuji pedagogům Mendelovy univerzity za přípravu pestrého a poučného programu. Geografické informační systémy jsou moderní, dynamicky se rozvíjející oblastí, ve které mohou absolventi nacházet své budoucí uplatnění.

Tato odborná exkurze se konala v rámci projektu „Popularizace technických oborů a inovace didaktických materiálů pro výuku odborných předmětů na PSŠ Letohrad“. 

Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


Ing. Lucie Štěpánková
logolink-OPVK.JPG
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.