Průmyslová střední škola Letohrad > Studenti > Letní škola BIM Žatec 2021

Letní škola BIM Žatec 2021

Letní škola BIM Žatec 2021
    I letos dostala naše škola pozvánku od organizace CzBIM na LETNÍ ŠKOLU BIM do Žatce, celkem s účastí 7 škol.
    Školu reprezentovaly studentky ze 4.S Miroslava Pospíchalová a ze 3.S Šárka Uhlířová, za mého doprovodu.
    Letní škola započala ve středu 15. září v budově Renesanční sladovna Žatec v 12:00. Kromě PSŠ Letohrad se školení účastnili i SPŠ Stavební Opava, SPŠ Stavební Brno, SPŠ Stavební Hradec Králové a
SPŠ Stavební J. Gočára Praha, SPŠ Stavební Havlíčkův Brod, SPŠ Stavební a OA Kladno.
    Byl pro nás připravený program, organizátoři nám opět zajistili ubytování tentokrát v hotelu  Černý Orel ( kde jsme měli zajištěné snídaně ), obědy a večeře jsme měli zajištěné v středním odborném učilišti SČMSD, Žatec, takže jsme se i hezky všichni prošli a odpočinuli od práce.
    Po přivítání následovalo vzájemné představení účastníků , pár přednášek zaměřených na obecné seznámení s CDE, IFC a samozřejmě BIM (Building Information Modeling.) a příprava počítačů a zajištění techniky.     Dále rozdělení jednotlivých budov pro pasportizaci a měření pomocí 3D mračna bodů. Každé škole byla přidělena budova, či její část, kterou po ostatní dny zpracovávali. Letošní ročník byl zaměřený na vypracování pasportu krovů jednotlivých částí a její dokumentace.
    Od čtvrtka 9:00 jsme začali pracovat. Všichni jsme pracovali v grafickém programu  ve verzi Archicadu 24 a s podkladem ve formě „Mračna bodů“, pokud jej budova měla.
    Co to je mračna bodů? -představte si to jako statisíce 1D černých teček získaných skenováním 3D prostoru. Za pomocí přístrojů geodetických firem jsme zaměřovali každý svůj přidělený objekt. Areál žateckého pivovaru obsahuje spoustu objektů včetně podzemních prostor některých objektů, které ještě nemají výkresovou dokumentaci!
   My jsme dostaly na starost objekt č.13. Dotvoření budovy, dovypracování  prvků krovu, střechy-vikýře. Každá jsme dělaly něco.
   Většinu čtvrtka, pátka i soboty jsme strávili modelováním objektu , prvků a dotváření dispozice dle mračna bodů. Mezitím jsme stihli i exkurzi po pivovaru s ochutnávkou.
   Večer byla družba s ostaními studenty a kolegy.
   V sobotu jsme v hektickém krátkém čase dokončovali svoje krovy objektů a jejich pasporty  a  zakončili letní školu BIM.  Po všechny dny se o nás starali pan Ing. arch. Petr Vaněk, pan Ing.Michal Jirát,  pan Mokrý a další jejich kolegové , včetně kolegů z firmy GEFOS Leica, která prováděla scenování- mračna bodů daných objektů.
   Byla to zajímavá zkušenost  Ing.Kopecká 20.9.2021

ŽATEC PRÁCE 21.jpg
ŽATEC HOLKY GEODET 21.jpg
ŽATEC HOLKY PIVOVAR 21.jpg
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.