Průmyslová střední škola Letohrad > Projects > EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM
PSŠ Letohrad zahájila 1. 9. 2012 plnění projektu „EU peníze středním školám“.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Naše škola má možnost touto formou získat 1,4 mil Kč. Doba realizace projektu je 24 měsíců, tedy do 31. 8. 2014.

Jeho cílem je zlepšit materiální vybavení školy a podpořit a zkvalitnit výuku zejména všeobecných předmětů (Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Zeměpis, Informační a komunikační technologie). Dále i v některých odborných předmětech (Architektura, Pozemní stavitelství, Aplikovaná číslicová technika, Provoz a stavba strojů, Technická dokumentace, Grafické programy).

Škola zpracovala v rámci šablony  III/2 DUMy  pro následující předměty a témata:
Architektura: Architektura starověku,  Architektura středověku
CAD systémy: Projektování dopravních staveb v programu  RailCAD
Matematika: Funkce, Kuželosečky, Kombinatorika a pravděpodobnost
Pozemní stavitelství: Kanalizace, Vytápění a alternativní zdroje vytápění
Fyzika: Kmitání a vlnění
Informační a komunikační technologie: Word, Počítačové sítě, Internet a tvorba www stránek
Zeměpis: Země jako vesmírné těleso a lidé na Zemi
Elektrické stroje a přístroje: Elektrické stroje a přístroje

Díky tomuto projektu, konkrétně využitím šablon zaměřených na individualizaci, můžeme v některých předmětech třídu rozdělit na menší skupiny, a tím zlepšit přípravu žáků k maturitě a do praxe.

Konečným výsledkem projektu bude kvalitnější výuka, ať už díky individualizaci nebo využitím moderních technologií. Výuka by měla být pro žáky pestřejší, zajímavější a žáci by se měli vyvarovat chyb, ke kterým dochází, když se jim látka vykládá pouze ústně. Při využití IKT má učitel také větší prostor věnovat se některým žákům individuálně.

Změna, ke které by mělo díky tomuto projektu dojít, bude patrná v mnoha učebnách. Přibydou dataprojektory, počítače a zcela zmodernizujeme minimálně jednu počítačovou učebnu.  Další změnou, která však nebude vidět na první pohled, by mělo být zvýšení zájmu o studium ze strany studentů.

Základní informace o projektu si můžete stáhnout zde - Eu peníze středním školám.
© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.