Průmyslová střední škola Letohrad > Studenti > Akce:„Přístavba MŠ U dvora č.p. 708, Letohrad“

Akce:„Přístavba MŠ U dvora č.p. 708, Letohrad“

Akce:„Přístavba MŠ U dvora č.p. 708, Letohrad“
Ve čtvrtek 14.10.2021 jsme byli ředitelkou MŠ U dvora v Letohradě pozváni i s našimi studenty 4. ročníku oboru pozemního stavitelství na velmi zajímavou akci.
V areálu mateřské školy U dvora (v její dvorní části) probíhala přístavba nového pavilonu. Stávající budovy školky jsou situované do tvaru písmene U. Nový objekt má být jednou stranou přisazen ke stávajícímu spojovacímu krčku, kterým je propojen s ostatními pavilony. V dispozici nového pavilonu je zádveří, šatna, wc zaměstnanci, umývárna, úklidová komora, wc děti, kabinet, třída a příprava pokrmů.
Přístavba se skládá z jednopatrové obdélníkové budovy složené z ocelových modulárních kontejnerů opláštěných plechem a sestavených do funkčních bloků. Pavilon je konstrukčně řešen jako kompletní dodávka vybavených modulových kontejnerů firmy SMART MODULE ( http://www.smart-module.cz/). Jedná se o 14 modulových kontejnerů o skladebných rozměrech 6058/2438/3259 mm.
Jednotlivé kontejnery bylo nutno přímo z nákladních aut přemístit přes stávající pavilon na místo určení. K tomu účelu byl použit jeden z největších silničních jeřábů na našem území. Kontejnery byly položeny na předem připravené základové pasy a vzájemně mezi sebou na stavbě propojeny.
Během jediného dne byla celá akce ukončena.

Navrhované kapacity přístavby:
• zastavěná plocha včetně zpevněných ploch je cca 272,6m2
• půdorysná plocha objektu je 223,5 m2
• obestavěný prostor domu je 760 m3
• užitná plocha domu je 145,3 m2
• počet funkčních jednotek je 1 třída
• počet uživatelů max. 28 dětí a cca 4 zaměstnanci.

Na závěr naší exkurze jsme měli možnost prohlédnout si interiér stávající školky. Studenti se seznámili přímo v praxi se stavebními, typologickými a provozními požadavky tohoto typu občanské stavby. Informace budou moci použít v hodinách projektování občanských staveb.

Video z celého dne můžete zhlédnout na https://youtu.be/xadQ6h4gXFg

Ing.Skalická

MŠ U dvora 20211

© 2009 Průmyslová střední škola Letohrad - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto.